AMSTERDAM - In de afgelopen drie jaar heeft de gemeente Amsterdam 165 banen gecreëerd voor mensen met een arbeidsbeperking. 133 van hen zijn aan de slag gegaan bij de gemeente zelf. Daarmee loopt Amsterdam ruim voor op de Banenafspraak om tot 2024 jaarlijks 42 banen te creëren.

Tijdens De Dag van de Duizend Voorbeelden op donderdag 16 februari 2017 kreeg de gemeente als koploper complimenten van VNO-NCW, MKB Nederland en LTO Nederland tijdens de Meet&Greet in Amsterdam. Werkgevers en werkzoekenden met een arbeidsbeperking ontmoetten elkaar daar.

Om deze resultaten te halen is in 2014 het stedelijk projectteam ‘Arbeidsbeperkten aan het werk’ gestart. Dit projectteam heeft zich de afgelopen jaren met hart en ziel ingezet om mensen met een arbeidsbeperking aan een goede werkplek te helpen binnen de gemeente Amsterdam. Het team helpt managers bij het vinden van een goede match, faciliteert het werving- en selectieproces en onderhoudt contact met verschillende organisaties binnen Amsterdam.

Het succes zit in de intensieve begeleiding door het projectteam. Kandidaten worden zorgvuldig gescreend op hun cv en het team zoekt net zolang tot het een geschikte werkplek heeft gevonden. Hierbij is nazorg ook belangrijk: ook al worden mensen op een geschikte plek geplaatst, betekent het niet dat het altijd meteen goed gaat.

Inspiratiebron voor anderen

Eén van de 133 aangenomen mensen is Jasna Delic (28). Ze heeft MS en heeft de bachelorstudies Communicatie en Beleid plus Communicatie en Organisatie aan de universiteit afgerond. “Op gewone sollicitaties werd ik niet uitgenodigd. Ik kan echt goede brieven schrijven, maar ik loog nooit over mijn ziekte”, zegt Jasna. Gelukkig werkt ze inmiddels als communicatiemedewerker bij de gemeente Amsterdam. Ze voelt zich daar helemaal op haar plek. Haar doel is om een inspiratie bron te zijn voor anderen die net als haar door een ziekte een afstand hebben tot de arbeidsmarkt.

Wat betekent dat voor de organisatie?

De arbeidsbeperkte bestaat eigenlijk niet. De doelgroep bestaat uit heel verschillende mensen met verschillende talenten en beperkingen. Hun bijdragen versterken en verrijken de werksfeer, diversiteit en inclusie van de organisatie. Daarmee dragen we bij aan een (nog) betere dienstverlening aan de burger. De gemeente Amsterdam wil hiermee ook een voorbeeld zijn voor andere werkgevers.