AMSTERDAM - Amsterdamse huishoudens met een laag inkomen (tot 120 % van het wettelijk sociaal minimum) krijgen half november opnieuw energietoeslag uitgekeerd. Veel mensen worden nu geconfronteerd met hogere kosten, terwijl de meeste koopkrachtmaatregelen die met Prinsjesdag zijn aangekondigd pas per 2023 ingaan. Daarom heeft het Rijk gemeenten de mogelijkheid geboden om de energietoeslag in 2022 te verhogen, door een gedeelte van het budget van volgend jaar naar voren te halen. Het college kiest er voor om 500 euro van de toeslag uit 2023 deze maand al uit te keren, zodat huishoudens die daar recht op hebben in november niet 500 euro, maar 1.000 euro op hun rekening krijgen.


Wethouder Marjolein Moorman (Armoede): "Veel Amsterdammers worden nu geconfronteerd met een hogere energierekening en hebben hogere kosten. Daarom willen wij dat de resterende energietoeslag voor 2022 en alvast een deel van de energietoeslag voor 2023 zo snel mogelijk op hun rekening staat."

Voor 2022 heeft het kabinet budget beschikbaar gesteld om Amsterdammers met een laag inkomen een energietoeslag uit te keren van 1.300 euro per huishouden. In Amsterdam is aan de meeste mensen die daarvoor in aanmerking komen in maart (200 euro) en juni (600 euro) geld overgemaakt. Huishoudens die zelf een aanvraag hebben moeten doen of later in het jaar zijn ingestroomd hebben deze bedragen op andere momenten gekregen. Het resterende bedrag volgt half november. Het college kiest ervoor om nu gebruik te maken van de mogelijkheid die het Rijk biedt om de toeslag in 2022 te verhogen door 500 euro van de toeslag uit 2023 naar voren te halen. Huishoudens die daar recht op hebben krijgen in november niet 500 euro, maar 1.000 euro op hun rekening, waardoor ze in 2022 in totaal 1800 euro ontvangen.

Ook laat Amsterdam vanaf november de vermogenstoets los, waardoor meer huishoudens met een laag inkomen de energietoeslag kunnen aanvragen. Door het loslaten van deze toets kunnen ook Amsterdammers met een laag inkomen die wel wat spaargeld hebben, aanspraak maken op de resterende energietoeslag van 2022. Deze extra groep ontvangt dit jaar in totaal 1.000 euro.

Op de website amsterdam.nl/energietoeslag kunnen Amsterdammers en Weespers met een laag inkomen een aanvraag indienen.