AMSTERDAM - Amsterdam wil in de strijd tegen het duur verhuren van nieuwbouw koopwoningen (buy-tolet) maatregelen nemen, zodat deze woningen alleen nog maar door de koper zelf bewoond kunnen worden. De gemeente wil zo een rem zetten op de trend dat huizen worden gekocht om daarna tegen de hoofdprijs te verhuren. Op deze manier kunnen mensen die een huis willen kopen om daar zelf te gaan wonen weer aan bod komen. Dit voorstel wordt op 20 januari 2020 vrijgegeven voor inspraak.

Bouwwethouder Laurens Ivens: “Ik wil alles op alles zetten om ervoor te zorgen dat Amsterdam een stad blijft waar iedereen kan wonen, ongeacht de dikte van je portemonnee. Daarom moeten we zorgen dat woningen worden gekocht om in te wonen en niet om er zoveel mogelijk aan te verdienen, zodat de huur- én koopprijzen alleen maar sneller stijgen. Door te zorgen dat nieuwe woningen alleen worden verkocht aan mensen die daar zelf willen wonen, zorgen we dat deze woningen koopwoningen blijven en dat ze niet terecht komen in het dure huursegment.”

Uitzonderingen
De zelfwoonplicht wordt opgenomen in de erfpachtvoorwaarden en geldt ook voor de volgende koper, zodat die een langdurige werking heeft. Wel zijn er uitzonderingen: het blijft mogelijk te verhuren aan een eerstegraads familielid (partner, kinderen en hun partners, ouders) en bij tijdelijk verblijf in het buitenland. Het blijft ook mogelijk om een woning te verhuren als middeldure of sociale huurwoning (tot 1027 euro).

Alleen voor nieuwe koopwoningen
De maatregel geldt alleen voor woningen die nog gebouwd moeten worden en zowel voor nieuwbouw als voor ‘transformatie’ van bijvoorbeeld kantoren naar woningen. De eerste woningen waar deze maatregel voor geldt, zullen dus pas over enkele jaren worden opgeleverd.

Bestaande koopwoningen
Bij nieuwbouw kan de gemeente via de erfpachtvoorwaarden ingrijpen, maar in de bestaande woningvoorraad kan dat niet. Om kopers te verplichten zelf in een bestaande woning te gaan wonen, moet de landelijke wetgeving aangepast worden. Ivens: “Ik ben blij dat de minister momenteel de mogelijkheden onderzoekt om ook een landelijke zelfbewoningsplicht in te kunnen voeren voor de bestaande woningvoorraad. Wij kijken met spanning uit naar de voorstellen waar zij mee komt.” De inspraaktermijn loopt van 20 januari tot en met 1 maart 2020.