AMSTERDAM - Wie weet het niet: Amsterdam kampt met een woningtekort. Daarom hebben we ons als doel gesteld om ieder jaar 7.500 nieuwe woningen in aanbouw te nemen. Het ziet ernaar uit dat dat doel - net als vorig jaar - wordt gehaald.


De afgelopen jaren werd het steeds moeilijker om een woning te vinden in Amsterdam. Vooral als het gaat om een betaalbare woning in de sociale of middeldure sector. En door de forse prijsstijgingen van woningen in Amsterdam is een koopwoning voor veel Amsterdammers geen optie meer. Met de bouw van een groot aantal woningen hopen we vraag en aanbod de komende jaren beter met elkaar in balans te brengen.'

Hoe staat het ervoor?
In de eerste helft van 2019 startte de bouw van 3.884 woningen. Voor de tweede helft van het jaar zitten er nog meer dan 5.000 nieuwe woningen in de pijplijn. De afspraak om in de periode 2018 tot 2025 in totaal 52.500 nieuwe woningen bij te bouwen ligt ook op schema. Fijn.

Nog meer cijfers
Tussen 2018 en juli 2019 zijn er in totaal 12.523 woningen in aanbouw genomen. Dat betekent dat we al bijna op een kwart van onze doelstelling zitten. In totaal staan er voor de periode 2019 - 2024 ruim 60.000 woningen op de planning.

Sociale huurwoningen
Het streven om 2.500 sociale huurwoningen te bouwen in 2019 wordt niet gehaald. Tot 1 juli 2019 zijn er 1.211 permanente sociale huurwoningen in aanbouw genomen door corporaties (1.043) en particulieren (168). Corporaties kunnen in 2019 in totaal maximaal 1.770 woningen in aanbouw nemen.

Middeldure huurwoningen
In 2015 besloot Amsterdam dat er meer middeldure huurwoningen moeten komen. Vanaf 2020/2021 kunnen er gemiddeld 1.670 middeldure huurwoningen per jaar in aanbouw worden genomen. In de eerste helft van dit jaar werd gestart met de bouw van 587 middeldure huurwoningen. Het totaal voor dit jaar: maximaal 1.424 woningen.

Vrije sector
In de vrije sector zijn halverwege het jaar 1.461 dure huurwoningen en 625 koopwoningen in aanbouw genomen. Dit zijn er relatief veel, omdat bij projecten van vóór 2018 het uitgangspunt nog 30% sociaal en 70% markt was. Voor nieuwe projecten is dat 40% sociaal, 40% middelduur en 20% vrije sector.

Derde woningbouwpiek
In de tweede helft van dit jaar kan dus nog gestart worden met de bouw van zo'n 5.000 woningen. Of dat lukt, hangt af van de marktomstandigheden. De bouwkosten stijgen namelijk voortdurend en er is ook een tekort aan bouwcapaciteit. Toch gaat het nog steeds goed met de woningbouwproductie in Amsterdam. De stad maakt momenteel de derde woningbouwpiek sinds 1906 door: de eerste piek was onder wethouders Floor Wibaut en Monne de Miranda in de jaren '20 en '30 van de vorige eeuw en de tweede piek in de jaren '80 onder wethouders Jan Schaefer en Michael van der Vlis.

Meer weten
Kijk voor meer informatie over bouwprojecten in Amsterdam op www.amsterdam.nl/projecten