AMSTERDAM - Vanaf 15 januari kunnen Amsterdammers weer subsidie aanvragen om hun eigen duurzame initiatieven een stap verder te brengen. De gemeente Amsterdam werkt hard om de uitstoot van CO2 terug te dringen en het gebruik van aardgas te verminderen. Amsterdammers kunnen hier zelf ook een bijdrage aan leveren. Daarom stelt de gemeente voor de komende drie jaar 1,8 miljoen beschikbaar om duurzame initiatieven in de stad te ondersteunen.


Wethouder Marieke van Doorninck: “Om onze stad leefbaar te houden voor toekomstige generaties en de mondiale gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan is het nodig om de CO2-uitstoot in Amsterdam met 55% in 2030 terug te dringen en de stad vóór 2040 volledig aardgasvrij te maken. Ook moeten we kijken naar ons gebruik van grondstoffen en afvalproductie om CO2-uitstoot te verminderen. Om die doelen te bereiken moeten we nu in actie komen. Omdat de gemeente het niet alleen kan, stellen we geld beschikbaar waarmee Amsterdammers hun plannen kunnen uitvoeren.”

Sinds mei 2016 ondersteunt de gemeente met subsidie de voorbereiding van duurzame initiatieven in de stad. Initiatiefnemers die eerder subsidie ontvingen bedachten bijvoorbeeld minivoedselbossen, plaatsten zonnepanelen en warmtepompen of maakten lespakketten over duurzame en schone energie voor scholen.

Zo heeft de Geert Grooteschool 2 de subsidie gebruikt voor de voorbereiding van hun energiebesparingsprojecten. Om warmte in de winter vast te houden en in de zomer buiten te houden, legden zij een plantendek van sedum op het dak. Om schone energie op te wekken, kwamen er 126 zonnepanelen. In de school vervingen ook de ouders alle gloeilampen voor LED-verlichting en elk jaar houdt de school een Energiedag. Zo wordt er flink bespaard op de energierekening.

Meer informatie over de subsidieregeling vindt u op de website van de gemeente Amsterdam.