AMSTELVEEN - Ruim 150 Amstelveners zijn met de gemeente in gesprek gegaan over mobiliteit. Ze waren dinsdag aanwezig op een zogenoemd ‘stadsgesprek’ in P60 om hun toekomstvisie te geven op de mobiliteit in Amstelveen.

Visie
De stad groeit en de regio is een hotspot in Nederland. Vervoer over weg en spoor neemt alsmaar toe. Nieuwe woningen en zelfs nieuwe woonwijken verrijzen. Er komen ook steeds meer toeristen. “Naast dit alles, gaan de vernieuwingen op het gebied van verkeer en vervoersmiddelen hard”, aldus wethouder verkeer Rob Ellermeijer. “Denk aan snelle fietsen (e-bikes) en elektrische auto’s. Maar ook bijvoorbeeld de aansturing van verkeerslichten en innovaties voor betere doorstroming van verkeer. Ook geluidsbelasting en luchtkwaliteit zijn factoren om rekening mee te houden. Het is goed om aan de hand van een nieuwe mobiliteitsvisie de plannen voor de toekomst uit te werken. En dat doen wij graag met samen met de Amstelveners.”

Goede ideeën en suggesties
Vanuit de zaal kwamen er veel goede ideeën en suggesties. Zo bleek er een duidelijke behoefte te zijn aan ‘knooppunten’ waar reizigers makkelijk kunnen switchen van vervoermiddel, bijvoorbeeld door de auto ergens te parkeren en snel te kunnen overstappen op het ov of de fiets. Maar uiteraard was er ook aandacht voor actuele zaken; de verkeersveiligheid rond scholen. “Dit blijft een punt dat we met prioriteit oppakken”, zegt Ellermeijer. “Er is beleid geformuleerd om de verkeersveiligheid rond scholen verder te verbeteren.”

Speciale selectie
De selectie van bewoners die meedachten over een toekomstvisie op bereikbaarheid en mobiliteit gebeurde door een aselecte steekproef. Wethouder Ellermeijer: “Op deze manier hebben alle Amstelveners een gelijke kans te worden uitgenodigd. Het is mooi te zien dat 150 mensen gehoor gaven aan deze uitnodiging en nog eens zo’n 50 mensen input gaven via de mail. De avond heeft op deze manier veel opgeleverd. Dit smaakt naar meer.”