AMSTELVEEN - Steeds meer gemeenten denken na over het invoeren van rookvrije zones. Ook de gemeente Amstelveen wil op dat gebied de komende tijd een flinke slag slaan. Zo is er in het coalitieakkoord afgesproken dat rond openbare gebouwen, schoolpleinen, OV haltes en sportverenigingen niet meer gerookt mag worden. Maar dat gaat de gemeente niet ver genoeg, ze willen van het Rijk meer mogelijkheden om het verbod uit te breiden.

Een gemeentewoordvoerder laat aan NH Nieuws weten dat recent nog het volledige raadhuis, de bibliotheek, het zwembad en een speeltuin in Amstelveen rookvrij zijn gemaakt. Omdat de gemeente niet bevoegd is een rookverbod op te nemen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) gaan ze er bij het Rijk op aandringen om als gemeente meer mogelijkheden te krijgen.

Volgens de woordvoerder kan de nieuwe Omgevingswet een oplossing bieden. Die wet geeft namelijk ruimte om de (volks)gezondheid deel uit te laten maken van ruimtelijk beleid. Het doel van die wet is namelijk het in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving.

Het zal vermoedelijk nog wel even duren voordat er meer gebieden rookvrij kunnen worden verklaard. De Omgevingswet treedt naar verwachting pas in 2021 in werking.