AMSTERDAM - Heeft u een Amsterdammertje in huis en wilt u weten wat er in onze stad is aan voorscholen? Ga dan woensdag 23 september tussen 10.00 en 12.00 uur naar de website dagvandevoorschool.nl.

De voorschool is een kinderdagverblijf met een speciaal programma voor peuters tussen de 2 en 4 jaar. Alle Amsterdammertjes kunnen naar de voorschool. Ze gaan daar tekenen, zingen, bewegen, luisteren en taalspelletjes doen. Gezellig! De voorschool werkt samen met een basisschool. Het programma van de voorschool sluit aan bij het programma en de werkwijze in groep 1 en 2 van de basisschool.

Elk Amsterdammertje
Elk Amsterdammertje kan naar de voorschool: mét of zonder voorschoolindicatie. Een voorschoolindicatie krijgt u tijdens het 14 maanden-consult van de arts van het Ouder- en Kindteam (OKT). Als u een indicatie krijgt, is het advies: meld uw kind aan voor de voorschool.

Ouderbijdrage
Als ouder betaalt u een eigen bijdrage voor de voorschool. Uw inkomen bepaalt de hoogte van deze ouderbijdrage. U kunt in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag van de belastingdienst, of voor een financiële vergoeding van Amsterdam. Ouders met een laag inkomen/met een stadspas betalen niet meer dan € 17,- als het kind 16 uur per week naar de voorschool gaat. Wilt u alvast weten hoeveel ouderbijdrage u ongeveer moet betalen? Maak dan een proefberekening.

Filmpjes met rondleidingen
Op de Online Dag van de Voorschool krijgen ouders en verzorgers informatie over de voorschool. Ruim 200 Amsterdamse voorscholen doen mee aan deze informatiedag. Veel voorscholen maakten een filmpje. U krijgt daarin een rondleiding door de voorschool. U kunt zelf kiezen bij welke voorscholen u gaat kijken. Is uw kind al 1 jaar? Dan kunt u uw kind direct inschrijven. U krijgt ook informatie over wat de voorschool kost en kunt live chatten met een medewerker van de gemeente als u vragen heeft.

Dag van de Voorschool
De Dag van de Voorschool is op woensdag 23 september tussen 10.00 en 12.00 uur op www.dagvandevoorschool.nl. Door de coronamaatregelen vindt de open dag dit jaar online plaats.

Meer weten
Voor- en vroegschoolse educatie
Vragen over de voorschool