AMSTERDAM - Op 19 december heeft de bestuurscommissie Zuidoost de gebiedsplannen 2018 vastgesteld. In de plannen staat per gebied beschreven wat we het komend jaar gaan doen. Het is geen volledige lijst van wat er allemaal in het gebied gebeurt, maar een overzicht van onderwerpen die in 2018 extra aandacht krijgen.

De plannen en activiteiten die in het gebiedsplan 2018 staan, zijn daarin opgenomen omdat bewoners, scholen, organisaties, woningcorporaties, politie en het stadsdeel Zuidoost dat belangrijk en nodig vinden. Het uitvoeren van die plannen doen we net als in 2017 samen met u.

Alle gebiedsplannen zijn te vinden op: www.amsterdam.nl/gebiedsplannen