AMSTERDAM - Amsterdam telt een half miljoen zonnepanelen, die ruim zestigduizend Amsterdamse huishoudens van stroom voorzien. Het afgelopen jaar is het aantal zonnepanelen in de stad met bijna zeventig procent gegroeid. Daarmee ligt Amsterdam boven het landelijk gemiddelde van veertig procent. De gemeente Amsterdam wil dat geen geschikt dak onbenut blijft voor het opwekken van schone energie en streeft naar één miljoen zonnepanelen voor het eind van 2022. De gemeente ondersteunt bewoners en ondernemers bij het plaatsten van zonnepanelen met collectieve inkoopacties en het wegnemen van belemmeringen. Daarnaast zet de gemeente bedrijven die aan de slag gaan met zonne-energie ook figuurlijk in het zonnetje door maandelijks een groot dak uit te roepen tot 'Dak van de Maand'

Amsterdam ondersteunt bewoners en bedrijven op verschillende manieren bij het plaatsen van zonnepanelen. Zo kunnen Amsterdammers door collectieve inkoopacties voordelig en eenvoudig zonnepanelen aanschaffen. Bewoners met een smalle beurs mogen hiervoor gebruik maken van de energielening van de gemeente. Voor Amsterdammers die zich willen oriënteren op de mogelijkheden, is met de ZonZonderZorgen tool in een paar klikken inzichtelijk wat er mogelijk is op het dak. De tool is ook bedoeld voor eigenaren van monumentale panden

Dak van de maand
De gemeente Amsterdam wil dat geen dak onbenut blijft. Het doel is om in 2030 zeker de helft van het geschikte dakoppervlak in de stad te gebruiken voor de opwek van zonne-energie. Bedrijven en instellingen, die vaak grote daken hebben, spelen daarbij een belangrijke rol. Zo zijn de honderd grootste daken van Amsterdam goed voor maar liefst vijftien procent van het totale potentieel aan Amsterdamse zonne-energie. Om er voor te zorgen dat nog meer dakeigenaren de overstap maken, zet de gemeente iedere maand een bedrijf of instelling met een dak vol panelen 'in het zonnetje'.

Vandaag ontving het veiligheidscentrum van Brandweer Amsterdam-Amstelland in Nieuw-West het certificaat 'Dak van de maand' uit handen van wethouder Marieke van Doorninck (Duurzaamheid). Als pleitbezorger van een veilige energietransitie heeft de brandweer, naast de aanschaf van eigen zonnepanelen, ook een handleiding voor het veilig installeren opgesteld. Van Doorninck: "Discussie over de brandveiligheid van zonnepanelen kan voor onzekerheid zorgen en ertoe leiden dat bewoners en instellingen afwachtend zijn met het plaatsen van zonnepanelen. Terwijl we elk geschikt dak juist zo hard nodig hebben. We zijn dan ook heel blij dat de brandweer, expert op het gebied van brandveiligheid, laat zien hoe je zonnepanelen veilig kunt installeren en gebruiken."

De gemeente hoopt door te inspireren en te faciliteren zoveel mogelijk eigenaren van grote daken te bewegen om zonnepanelen te plaatsen. Op termijn kan een verplichting echter nodig zijn om de laatste achterblijvers in beweging te krijgen. Het college steunt daarom het voorstel dat gemeenten instrumenten krijgen om te sturen op het gebruik van grote bedrijfsdaken als eigenaren zelf geen initiatief tonen.