AMSTERDAM - Het Jeugdeducatiefonds heeft een mijlpaal bereikt, de Amsterdamse basisschool De Blauwe Lijn is de 100e gecertificeerde school. Vrijdag 17 januari is dat gevierd van scholen en de Amsterdamse wethouder voor onderwijs, Marjolein Moorman. Het Jeugdeducatiefonds breidt aanzienlijk uit in de stad, dankzij de financiële ondersteuning door de gemeente en betrokkenheid en steun van private partijen. Tijdens de feestelijke bijeenkomst zijn maar liefst tien Amsterdamse scholen gecertificeerd.


Het Jeugdeducatiefonds helpt om de ontwikkelingskansen van kinderen die opgroeien vanuit een achterstand te vergroten. Leraren zien de tweedeling in de samenleving toenemen en het wordt pijnlijk duidelijk, dat de problemen in het basisonderwijs de meest kwetsbare kinderen het hardst treffen. De scholen die samenwerken met het Jeugdeducatiefonds kunnen rekenen op financiële ondersteuning voor kinderen die opgroeien vanuit een achterstand, zodat zij mee kunnen doen op school, maar ook met naschoolse activiteiten zoals een schoolkamp of een stage of, net zoals andere klasgenoten, te werken met een computer. Extra inzet tijdens onderwijstrajecten voor kinderen uit gezinnen met een sociaal minimum en waar sprake is van een achterstandssituatie, bevordert de ontplooiingsmogelijkheden en levert daardoor een bijdrage aan de sociale en maatschappelijke integratie.

Marjolein Moorman: 'Dit heeft een enorme impact op de kansengelijkheid die we heel graag willen in het onderwijs. We weten dat sommige kinderen veel minder vanuit huis meekrijgen en in het onderwijs wil je juist gelijke kansen bieden. Daarom heb je vaak extra middelen nodig om dat te compenseren en dat doet het Jeugdeducatiefonds.

Het Jeugdeducatiefonds wil een bijdrage leveren aan een samenleving waarin álle kinderen een zo hoog mogelijk niveau van opleiding en talentontwikkeling bereiken, óók de kinderen die opgroeien in achterstandssituaties.

Tijdens de bijeenkomst op De Blauwe Lijn liet Hans Spekman, directeur van het Jeugdeducatiefonds, weten hoe belangrijk deze mijlpaal voor het Jeugdeducatiefonds is: 'Het is goed dat we tien extra scholen certificeren, dus duizenden kinderen extra kunnen bereiken én dat we de band hebben met de gemeente Amsterdam naast een paar grote bedrijven die ons al steunen. Dus het is een topdag!'