AMSTERDAM - Door de slechte weersomstandigheden zijn er in de hele stad achterstanden ontstaan bij de afvalinzameling. Inmiddels zijn de meeste achterstanden weer weggewerkt. De dagelijkse uitval van voertuigen door bevriezing kan nog wel tot tijdelijke problemen leiden. Hier een update per stadsdeel.

Zuidoost
Alle inzameling is weer opgestart. Dinsdag is de meeste achterstand ingelopen door extra ritten. Het afval in de wijk Nellestein wordt morgen op de reguliere inzameldag opgehaald. Daarmee is ook daar de achterstand van maandag ingelopen. Er is nog wel wat achterstand met de inzameling van ondergronds restafval. De verwachting is dat dat voor het einde van de week opgelost is.

Noord
Door de omstandigheden op de weg lukt het in landelijk Noord nog niet om de kliko's te legen. Woensdag 10 februari worden de wegen opnieuw geïnspecteerd. Als het verantwoord is, starten we de inzameling direct op. De inzameling voor ondergronds restafval is sinds dinsdag weer op peil.

Zuid
In Zuid loopt het legen van ondergrondse containers een dag achter. Dit geldt vooral voor de hofjes en kleine straatjes waar nog grote bergen sneeuw liggen. In het weekend wordt extra gereden om deze achterstand in te lopen. De inzameling van grof afval is weer op peil.

Oost
De achterstand met de inzameling van grof afval wordt woensdag 10 februari ingelopen. Het legen van ondergrondse containers in de kleinere straten loopt nog wel een dag achter vanwege de bergen sneeuw. In het weekend rijden we extra om die achterstand in te lopen. Grof afval wordt weer regulier ingezameld en kunt u weer op afspraak laten ophalen.

West
De achterstand met de inzameling van grof afval wordt voor vrijdag weggewerkt. Bij het legen van ondergrondse containers is nog enige achterstand. Die wordt deze week ingelopen.

Nieuw-West
In Nieuw-West is zo'n 10 tot 15 procent van de ondergrondse containers nog niet geleegd. Dit geldt met name voor de kleinere straten, waar nog grote bergen sneeuw liggen. De verwachting is dat dit eind van de week is ingelopen; er worden momenteel extra ritten gereden. De laatste achterstand bij de inzameling van grof afval wordt deze week weggewerkt. We kijken vrijdag of er nog extra ritten nodig zijn.

Centrum
In stadsdeel Centrum verloopt de inzameling volgens schema. Grof afval wordt weer regulier ingezameld en kunt u weer op afspraak laten ophalen.

Voorkom overlast
We doen er alles aan alle achterstanden zo snel mogelijk in te lopen. Wij vragen u afval niet naast volle containers te zetten.