AMSTERDAM - De gemeente Amsterdam en ARTIS hebben nieuwe resultaatafspraken gemaakt voor de komende vijf jaar. ARTIS krijgt van de gemeente jaarlijks 3,79 miljoen euro subsidie. Daarmee zorgt ARTIS voor dierenwelzijn, duurzaamheid en voor onderhoud van het park en zijn monumentale gebouwen. De afspraken zijn vandaag in ARTIS ondertekend door wethouder Laurens Ivens (Groen) en ARTIS-directeur Rembrandt Sutorius.

Op gebied van dierenwelzijn is afgesproken dat ARTIS blijft voldoen aan Nederlandse en internationale standaarden voor huisvesting en verzorging van dieren. ARTIS wil voorloper zijn op het gebied van dierenwelzijn en educatie en investeert daarom de komende jaren in grotere en meer natuurlijke dierverblijven. Er wordt op dit moment al gewerkt aan een nieuw verblijf voor de slingerapen, de Japanse kraanvogels en de sneeuwuilen. ARTIS blijft ook de komende jaren kritisch kijken naar het aantal diersoorten in verhouding tot de beperkte ruimte.

Wethouder Ivens: “Ik ben blij dat er voor de komende periode goede afspraken liggen over onderwerpen die we allebei belangrijk vinden. Voor het eerst is het onderwerp dierenwelzijn hierin apart benoemd en uitgewerkt. Ik denk dat onze afspraken en de plannen van ARTIS goed zijn voor de dieren en de bezoekers van ARTIS én voor Amsterdam.”

Duurzaamheid en onderhoud
Over duurzaamheid hebben ARTIS en de gemeente afgesproken om samen te werken aan het klimaatbestendig maken van het park in het project Rainproof. ARTIS maakt ook ruimte voor Amsterdamse dieren en planten, bijvoorbeeld door het plaatsen van nestkasten en andere leefplekken, en maakt zo bezoekers bewust van manieren om te zorgen voor de natuur in de eigen omgeving. ARTIS werkt toe naar volledig klimaatneutrale gebouwen en groene energie in 2030.

ARTIS is volgens de afspraken verantwoordelijk voor het onderhoud van de gebouwen op het terrein (waaronder 27 Rijksmonumenten en één gemeentelijk monument), het groen, het park en de verblijven. Er moet de komende 12 jaar voor ruim 160 miljoen euro aan restauraties worden uitgevoerd aan voor Amsterdam belangrijke monumenten zoals het Groote Museum, het Aquarium, de historische bruggen en vijvers en voor de vernieuwing en uitbreiding van dierverblijven.

Artis en de gemeente kijken elk jaar samen naar de uitvoering van de gemaakte afspraken en naar nieuwe kansen op het gebied van duurzaamheid en dierenwelzijn.