AMSTERDAM - Er komt geen verlaging inkomensgrens voor particuliere sociale huurwoningen. Dat blijkt uit de Woonagenda 2025 die donderdag 22 juni door het college van B&W naar buiten is gebracht. Bestuurscommissie Zuid had dit als advies aan het college meegegeven.

Mede op advies van bestuurscommissie Zuid wordt de inkomensgrens voor een particuliere sociale huurwoning niet verlaagd van 44.000 naar 36.000 euro per jaar. Door het verlagen van deze inkomensgrens voor particuliere huurders zouden de lage middeninkomens worden uitgesloten van een woning in de betaalbare voorraad.

Sebastiaan Capel, portefeuillehouder wonen van stadsdeel Zuid: ‘Juist in Amsterdam Zuid is weinig bouwgrond voor nieuwe woningen, daardoor zijn de prijzen hoog en is het nu al heel moeilijk voor middeninkomens om aan een woning te komen. Het is daarom van belang dat deze huizen voor middeninkomens beschikbaar blijven’. 

Het verlagen van de inkomensgrens voor een particuliere sociale huurwoning was als voorstel opgenomen in de concept Woonagenda 2025, waar bestuurscommissie Zuid op verzoek van het college op geadviseerd heeft. In de woonagenda worden de plannen van het college over het woonbeleid tot het jaar 2025 beschreven. Het voorstel om de inkomensgrens te verlagen is nu, in door het college vastgestelde versie van de woonagenda, geschrapt.