AMSTERDAM - In de coronateststraten van de GGD Amsterdam krijgen bezoekers straks éérst een ademtest waarmee zij vrijwel onmiddellijk duidelijkheid krijgen als zij niet besmet zijn. De snelle ademtest SpiroNose, die momenteel wordt ingezet in de Amsterdamse teststraat Buikslotermeerplein in Amsterdam Noord, heeft in de praktijk zijn werking bewezen en zal dus verder worden uitgerold. Inmiddels zijn alle GGD-teststraten in Amsterdam klaar om de SpiroNose te gebruiken. De komende maanden zal de snelle ademtest ook in de rest van Nederland worden ingezet. Minister van VWS Hugo de Jonge en wethouder Zorg Simone Kukenheim lieten zich vanmiddag in de teststraat Amsterdam Noord informeren over de aanpak.


Wethouder Simone Kukenheim (zorg):"Sneltesten zijn een belangrijke volgende stap in de bestrijding van het coronavirus. Door sneller en laagdrempeliger te testen kunnen we het virus beter onder controle houden in onze regio, waar het aantal besmettingen nog steeds hoog is. Daarnaast is het een belangrijk instrument om onze bewoners te beschermen en om uit de pandemie te komen, zodat de samenleving weer langzaam kan opstarten."

Het gebruik van de snelle ademtest zorgt voor een versnelling van het testproces. Indien de SpiroNose een negatieve uitslag laat zien, kunnen de mensen meteen weer naar huis. Als de test geen negatieve uitslag kan bepalen, dan volgt er meteen een PCR- test of LAMPtest. Die testen worden op dezelfde locatie, tijdens dezelfde afspraak afgenomen.

Uitrol Ademtest
In Amsterdam is de afgelopen maanden onderzocht hoe de bezoekersstromen het best door de teststraat kunnen gaan en welk deel van de mensen in de praktijk geen aanvullende test hoeft te ondergaan. Gebleken is dat tweederde van de bezoekers die zich laat testen na de snelle ademtest geen extra test meer nodig heeft. De snelle ademtest is namelijk zeer betrouwbaar bij een negatieve uitslag. In Amsterdam kunnen nu zo'n 600 ademtesten per dag worden gedaan. De komende weken wordt dit aantal verder opgeschaald naar ruim 2500 testen per dag.

Werking Ademtest
De snelle ademtest is ontwikkeld door het Leidse bedrijf Breathomix en is in samenwerking met het LUMC, het Franciscus Gasthuis & Vlietland en de GGD Amsterdam in de praktijk getest. De SpiroNose, de elektronische neus waarvan bij de ademtest gebruik wordt gemaakt, meet het complete mengsel van stoffen in de uitademingslucht. Dit 'ademprofiel' wordt direct doorgestuurd naar een online analyseplatform. Hier wordt het ademprofiel vergeleken met duizenden andere ademprofielen van personen met en zonder een Covid-19 diagnose.

Inzet LAMPtest
Parallel hieraan test GGD Amsterdam in de RAI ook de LAMPtest. De LAMP is een sneltest met een hoge gevoeligheid en betrouwbaarheid en kan in een bescheiden laboratorium op de locatie zelf worden gedaan. De LAMPtest, die ontwikkeld is door TNO, werkt net als de PCR test op basis van het genetisch materiaal van het virus.

Snellere uitslag
Met de inzet van deze twee nieuwe testen wordt het testproces fors versneld. Mensen die zich laten testen hebben straks in de meeste gevallen bijna meteen uitsluitsel als zij niet besmet zijn. De rest van de mensen krijgt meteen een LAMPtest of een PCR-test. De LAMPtest geeft vervolgens binnen een paar uur uitslag. De uitslag van de LAMP- of PCR-test krijgen mensen binnen tenmiste 24 uur (maar met de sneltest veel eerder) via hun digiD, een email, of telefonisch bij een positieve uitslag.

Vanaf 29 maart kunnen er in Nederland circa 40.000 ademtesten en in totaal 75.000 sneltesten per dag worden afgenomen.