AMSTERDAM - In 2015 is in de stadsdelen Noord, Oost en Nieuw-West een pilot gestart waarbij Buurtsportcoaches en Beweegcoaches kwetsbare Amsterdammers helpen bij het vinden van een passende beweegactiviteit. Uit de evaluatie blijkt dat de Buurtsportcoaches en Beweegcoaches hierin slagen: 70% van de deelnemers die via een coach start bij een beweegactiviteit sport na zes maanden nog steeds.

De doelgroep bestaat uit Amsterdammers die kampen met een combinatie van financiële, sociale, psychische en fysieke problemen. Voor deze groep helpt bewegen niet alleen om een betere conditie te krijgen, maar ook weer actief te participeren in de samenleving en bij het opbouwen van sociale netwerken.

Drempel

Deze Amsterdammers ervaren vaak een hoge drempel om bij een reguliere sportclub te starten. Dat kan bijvoorbeeld zijn omdat zij zich niet thuis voelen tussen de overige leden, door dure lidmaatschappen, te hoog niveau of een te competitieve sfeer.
Om de drempel te verlagen helpt de coach om passende activiteiten te vinden of te organiseren, die zich kenmerken zich door lage kosten, dichtbij huis, focus op leuk in plaats van competitie en oog voor sociale activiteiten. Is een passende activiteit gevonden, dan ondersteunt de coach de deelnemers ook bij het volhouden van de actievere leefstijl.

Doorverwijzen

Voor professionals uit zorg- en welzijnsorganisaties was het al eerder mogelijk om cliënten te verwijzen naar een Buurtsport- en Beweegcoach, sinds de pilot kunnen klantmanagers van Werk, Participatie en Inkomen (WPI) dit ook.