AMSTERDAM - Afgelopen paasweekend heeft de politie tijdens een actie in het Wallengebied opgetreden tegen 69 overtredingen. De gezamenlijke actie met het Openbaar Ministerie richtte zich tegen overlast van met name straatdealers. In totaal zijn 54 gebiedsverboden uitgedeeld. De gemeente waarschuwde met een campagne op verschillende platforms voor de gevaren van straatdealers.

Bijna de helft van de overtredingen op de Wallen betrof handel in nepdrugs (33). Tien verdachten moeten binnenkort voor de rechter verschijnen; vier kregen een geldboete, de overige zaken worden nog beoordeeld door het OM. De (nep)drugs die bij de dealers is gevonden is in beslag genomen en vernietigd. Hun handelsgeld is afgepakt. Naast handel in nepdrugs ging het onder meer om overtredingen van de Opiumwet en het alcoholverbod, zakkenrollerij, openbare dronkenschap, straatroof en verstoring van de openbare orde.

De straathandel in nep- en echte drugs zorgt voor veel criminaliteit en overlast in de binnenstad en het Wallengebied in het bijzonder. Straatdealers hangen op straat rond, vallen bezoekers lastig en gedragen zich vaak agressief. De driehoek heeft daarom eerder dit jaar besloten om de aanpak van straathandel in het Wallengebied op verschillende manieren te intensiveren. De regelmatige veegacties van de politie en OM zijn gericht op de lik-op-stuk aanpak van straatdealers door de dagopbrengst af te pakken, 24-uurs gebiedsverboden uit te delen en zaken sneller op zitting te brengen.

De waarschuwingscampagne van de gemeente richt zich op straat, in hotels en online op toeristen en dagjesmensen. Hosts, mobiele abri's, LCD schermen en een campagne op social media wijzen de bezoekers op de risico's van oplichting, slechte drugs en beroving door straatdealers. In overleg met bewoners en ondernemers van het Wallengebied wordt het ook cameratoezicht op 'blinde vlekken' verbeterd. Ondernemers gaan straatdealers weren uit de horeca en zetten daarvoor een eigen portiers netwerk op.