AMSTERDAM - Om innovatie in verschillende stadswijken te stimuleren heeft het college dinsdag de Strategie Innovatiedistricten vastgesteld. Het college van B en W wil met deze strategie een extra impuls geven aan innovatie, het talent in de stad en hun sociale netwerken, om zo bij te dragen aan het oplossen van maatschappelijke opgaven.


Wethouder Sofyan Mbarki (Economische Zaken): “Het bruisende en dynamische van Amsterdam leidt vaak tot mooie, creatieve en echt nieuwe zaken. In sommige wijken is innovatie extra belangrijk. Hier worden problemen opgelost waar de stad en haar inwoners mee te maken hebben. Van kankerbehandelingen in het Anthonie van Leeuwenhoek Ziekenhuis tot duurzaam biobased bouwen op het Marineterrein. Als gemeente willen we de samenwerking tussen kennisorganisaties en het bedrijfsleven bevorderen.”

Innovatiedistricten dragen bij aan vernieuwende ideeën, producten en diensten in Amsterdam. Het gaat om acht kenniskwartieren en campussen: het Science Park, het Marineterrein, Roeterseiland, Kenniskwartier Zuidas, het Schinkelkwartier, het Universiteitskwartier, de zogenoemde Knowledge Mile en het Life Sciences District in Zuidoost. Doel van de strategie is van deze wijken levendige innovatiedistricten te maken, die goed verbonden zijn met gerenommeerde onderwijs- en kennisinstellingen, zoals de HvA, de UvA en de VU en het Amsterdam UMC, maar ook met aanwezige bedrijven en omliggende buurten.

In de gebieden wordt nu bijvoorbeeld gewerkt aan de toepassing van kunstmatige intelligentie, aan de medicijnen van de toekomst maar ook aan efficiënter gebruik van energie. Dit soort innovaties zijn belangrijk om maatschappelijke problemen op te lossen. Ook wil het college het talent van MBO’ers beter benutten in de innovatiedistricten. Bijvoorbeeld door meer stageplekken te realiseren bij organisaties en bedrijven in de gebieden. Bovendien wil de gemeente onderzoek en innovatie binnen het MBO beter benutten. Dit streven is onderdeel van de MBO Agenda en doet recht aan de gelijkwaardige positie van het MBO (aan hogescholen en universiteiten).

Het afgelopen half jaar is inspraak gevraagd aan de stad en verwerkt in de strategie. De Strategie Innovatiedistricten Amsterdam is een uitwerking van de Omgevingsvisie en sluit aan bij het recent gepresenteerde plan voor de lokale economie Een nieuw Amsterdams economisch peil.