AMSTERDAM - In november 2016 waren er nog 21.121 vervuilende ritten door 3.257 voertuigen. In februari 2017 maakten 1.519 voertuigen 6.828 vervuilende ritten. Tot 1 mei worden overtreders nog niet beboet. 

Sinds 1 januari 2017 is er in Amsterdam een milieuzone voor bestelvoertuigen van kracht, waardoor bestelwagens van voor 2000 het gebied binnen de ringweg niet meer in mogen. Uit de metingen die de gemeente sinds november heeft gedaan blijkt dat het aantal vervuilende ritten dit gebied in over de periode van vier maanden met tweederde is afgenomen.

Wethouder Choho (Duurzaamheid): ‘Om Amsterdam een leefbare stad te houden is het soms nodig om vervelende maatregelen te nemen, zoals milieuzones. Fijn om te zien dat voertuigeigenaren meewerken en de meest vervuilende voertuigen de stad niet meer inkomen. Dit is echt goed nieuws voor de gezondheid van Amsterdammers.’

Tussen 1 januari en 1 mei worden er nog geen boetes verstuurd maar krijgen overtreders een waarschuwingsbrief. Met deze periode wil de gemeente mensen volledig informeren en de tijd geven vervangend vervoer te vinden. Vanaf 1 mei 2017 ontvangt elke overtreder een boete van €90,- van het Centraal Justitieel Incassobureau. Sinds oktober 2016 waarschuwt de gemeente ook al met borden langs de weg voor de milieuzone. Daarnaast zijn er in 2016 ook brieven verstuurd aan mensen met een te oud voertuig om de zone in te mogen.

De verwachting is dat het aantal overtreders na ingang van de boete nog verder zal dalen.

De gemeente Amsterdam wil de luchtkwaliteit in de stad verbeteren zodat iedereen schone en gezonde lucht kan inademen. De gemeente richt zich met verschillende maatregelen op het terugbrengen van de uitstoot in de stad en het stimuleren van elektrische mobiliteit. Het einddoel is een uitstootvrij Amsterdam in 2025.