AMSTERDAM - Amsterdam heeft in 2023 9,4 miljoen bezoekers ontvangen die 22,1 miljoen nachten in de stad hebben overnacht. Ook wisten dagbezoekers de stad goed te vinden en is het aantal zakelijke overnachtingen toegenomen. Ten opzichte van het laatste jaar voor de coronapandemie, 2019, zijn er minder bezoekers, maar ze blijven wel langer. In 2019 waren er 10,2 miljoen bezoekers die 21,8 miljoen nachten in de stad hebben overnacht. Een breed pakket aan oude en aanvullende maatregelen is nodig om in het belang van de leefbaarheid, de groei en de overlast te beperken.

Wereldwijd hebben steeds meer mensen de tijd en de middelen om te reizen, waardoor het internationale toerisme blijft toenemen. Net als andere steden in Europa is Amsterdam een stad met grote aantrekkingskracht op bezoekers uit binnen- en buitenland met een toeristisch of zakelijk motief. Deze bezoekers zijn goed voor de werkgelegenheid en een inkomstenbron voor congreslocaties, culturele instellingen en het Amsterdamse bedrijfsleven.

Tegelijk heeft de populariteit haar weerslag op de stad en daarmee ook op hoe Amsterdammers wonen, leven en werken. De stroom van bezoekers zorgt voor druk op de voorzieningen en met name in de binnenstad is het vaak te druk. Om de stad leefbaar te houden heeft het college de visie op de bezoekerseconomie 2035 en het programma Aanpak Binnenstad opgesteld, waarin maatregelen zijn genomen om de groei te beperken en de overlast tegen te gaan. Het doel is om toe te werken naar een duurzame bezoekerseconomie in 2035.

Wethouder Sofyan Mbarki (Economische Zaken en Aanpak Binnenstad): “Na corona is iedereen weer massaal aan het reizen geslagen en weten toeristen onze stad weer goed te vinden. Alle internationale trends geven aan dat dit alleen maar zal toenemen. Juist daarom blijven de maatregelen die we toepassen om het toerisme en haar gevolgen te beperken onverminderd nodig. Samen met bewoners en ondernemers houden we onze stad leefbaar voor de Amsterdammers en de bezoeker.”

Bezoekersprognoses 2024-2026

Het wereldwijde toerisme is na de twee coronajaren weer aangetrokken. Amsterdam volgt die trend en de verwachting van de Wereldorganisatie voor Toerisme (UN Tourism) voor de komende jaren is dat dat het aantal verblijfstoeristen verder zal groeien. Het Nederlandse Bureau voor Toerisme en congressen (NBTC) heeft dezelfde verwachting over het aantal bezoeken aan Nederland voor zakelijke of toeristische redenen. De ramingen die door O&S voor Amsterdam zijn opgesteld, laten eenzelfde groei zien. Zo wordt verwacht dat in 2024 het aantal overnachtingen zal liggen tussen de 22,9 en 25,4 miljoen. Ook voorspelt O&S dat deze groei zich in de jaren daarna zal doorzetten en zal resulteren in 23,6 en 26,6 miljoen overnachtingen in 2026.

Maatregelen om de groei af te remmen

Eind 2022 is de Visie Bezoekerseconomie 2035 vastgesteld met daarin een pakket aan maatregelen om de groei te beperken, overlast tegen te gaan en toe te werken naar een duurzame en evenwichtige situatie in 2025., Eerder was het college al gestart met de Aanpak Binnenstad om het centrum te transformeren en het aanbod meer divers te maken, overlast tegen te gaan en leefbaarheid te bevorderen. Tot de maatregelen die eerder zijn doorgevoerd behoren:

Het verminderen van het aanbod van toeristische slaapplekken, bijvoorbeeld door aangescherpte maatregelen en een registratieplicht voor particuliere vakantieverhuur.

Het aanscherpen van het hotelbeleid, onder andere door de groei van het aantal kamers af te remmen en op termijn te stoppen.

Het introduceren van het bestemmingsplan winkeldiversiteit, dat met een stop op toeristenwinkels ervoor zorgt dat het aanbod van winkels meer divers wordt en meer op bewoners is gericht.

Het nemen van maatregelen rondom cruiseschepen. Het aantal riviercruises wordt in de komende jaren gehalveerd.

Het voeren van verschillende ontmoediging- en imagocampagnes, waarmee het beeld dat potentiële bezoekers van onze stad verandert, zodat Amsterdam deels andere bezoekers trekt van voorheen. Door.

Het invoeren van het blowverbod en het eerder sluiten van de horeca op de Wallen.

Het verhogen van de toeristenbelasting om toerisme af te remmen toeristen meer te laten bijdragen aan het leefbaar houden van de stad.

Een volledig overzicht van de huidige maatregelen is te vinden in de uitvoeringsprogramma's van Aanpak Binnenstad en de Visie Bezoekerseconomie 2035.Een deel van de maatregelen is gericht op de lange en middellange termijn en de effecten hiervan zullen ook pas later te zien zijn. De trends laten zien dat het internationale toerisme blijft toenemen en dat ook het aantal bezoekers aan Amsterdam blijft stijgen. Daarom blijft het noodzakelijk om een breed pakket aan maatregelen te hebben, om het aantal bezoekers en de overlast te beperken.