AMSTERDAM - Amsterdam streeft naar een toegankelijke en leefbare stad. Een stad met ruimte voor groen, schone lucht en een veilige openbare ruimte. Het college van B en W treft maatregelen om te stimuleren dat meer Amsterdammers hun auto laten staan of een bewuste keuze maken geen auto aan te schaffen. Zo wordt per 1 juli 2019 de uitgifte van het aantal parkeervergunningen beperkt om het aantal auto’s op straat terug te dringen.

Dit komt voort uit een haalbaarheidsonderzoek waarin de drie instrumenten beschreven staan die het mogelijk maken om tot 2025 7.000 tot 10.000 parkeerplekken op straat op te heffen zonder parkeeroverlast te veroorzaken. Deze worden allemaal onderdeel van de Agenda Autoluw.

Wethouder Sharon Dijksma (Verkeer & Vervoer): “Bij het autoluw maken van de stad kiezen we voor een aanpak waar de Amsterdammer zo min mogelijk last van heeft. We werken gebiedsgericht en over een langere periode aan buurten met meer ruimte voor voetgangers, fietsers en spelende kinderen. Het verhogen van de parkeertarieven voor bezoekers en het verplaatsen van parkeerplaatsen naar ondergrondse garages zijn twee instrumenten die dit mogelijk maken. Door een limiet te stellen aan het aantal vergunningen komt daar een derde instrument bij.

Vanaf 1 juli 2019 tot en met 1 juli 2025 wordt ieder half jaar het maximaal beschikbare aantal parkeervergunningen verlaagd. In combinatie met de parkeertariefsverhoging die vanaf 14 april 2019 ingaat, zal de vraag naar parkeerruimte afnemen. Zo komt er meer plek vrij voor een kwalitatief hoogwaardige openbare ruimte met meer groen, ruimte voor voetgangers en recreatievoorzieningen.

Met een halfjaarlijkse verlaging van het aantal beschikbare vergunningen met 1,1% zijn per half jaar circa 550 parkeerplekken minder nodig. Per jaar levert dit dus ongeveer 1100 plekken op.

Extra wachttijd voor nieuwe aanvragers

De huidige vergunninghouders merken niets van deze maatregelen. Voor nieuwe aanvragen worden de wachttijden na 1 juli 2019 gemiddeld twee maanden langer. In 2026 kan die extra wachttijd voor nieuwe aanvragers tot ruim twee jaar oplopen. De netto wachttijd is echter voor elke aanvraag anders, omdat deze afhankelijk is van meerdere factoren.

Geen gevolgen voor bijzondere vergunningen
Houders van een bijzondere vergunning, zoals hulpverleners, mantelzorgers en gehandicapten, merken niets van de vergunningenplafonds. Ook de (stadsbrede) autodeelvergunning en de maatschappelijke vergunningen vallen buiten deze maatregel.

Inspraak
De maatregelen om de vergunningenplafonds in Amsterdam te verlagen zijn vrijgegeven voor inspraak. Opmerkingen of zienswijzen kunnen aan de gemeente kenbaar gemaakt worden. U kunt dit tot 8 mei 2019 doen door het formulier op onze website in te vullen amsterdam.nl/inspraak.

Voor meer informatie over inspraak, mail naar inspraak.parkeren@Amsterdam.nl