AMSTERDAM- Bijna 70.000 Amsterdammers leven in een oude en slecht onderhouden woning, met vocht- en schimmelklachten, slechte isolatie of verouderde verwarmingsapparatuur. Het college van B en W vindt het belangrijk dat alle Amsterdammers in een gezonde en veilige woning kunnen leven en zet met het programma Woningkwaliteit in op verbetering van de situatie. In 2019 zijn met deze aanpak 500 woningen structureel verbeterd.

Resultaten

Het aanpakken van achterstallig onderhoud, lekkages of schimmel in de woning is de verantwoordelijkheid van de eigenaar of verhuurder van een pand. De gemeente controleert of bestaande woningen voldoen aan de wettelijke minimale kwaliteitseisen en waar dit niet zo is worden eigenaren en verhuurders aangespoord om de gebreken aan te pakken. Wethouder Ivens: “Iedereenverdient het om in een goede woning te wonen. In een oude stad als Amsterdam waar elke ruimte te verhuren is, is dit best een uitdaging. Gelukkig weten we mooie resultaten te bereiken, maar er is nog veel werk te verzetten.”

In 2019 zijn door de aanpak Woningkwaliteit 500 woningen structureel verbeterd. Sinds 2018 is van 93 galerijflats door onderzoek aangetoond dat de constructie veilig is. Bij 6 galerijflats waren ingrepen door de eigenaar noodzakelijk. Bij 37 panden zijn kwetsbare funderingen aangetroffen. Hoewel de aanpak om intensieve samenwerking vraagt en vaak een langdurig juridisch traject is, laten de resultaten zien dat toezicht en handhaving ook in 2020 nodig blijft.

Huren met kuren
Voor huurders is het niet altijd eenvoudig om verhuurders aan te sporen achterstallig onderhoud aan te pakken. Verhuurders wachten vaak met onderhoud of renovaties, waardoor woningen verder verslechteren.In 2019 is er veel media-aandacht geweest voor de woningkwaliteit in huurwoningen. Ook zijn er publieke debatten gevoerd met als thema ’Huren met Kuren’, waar meer dan duizend Amsterdammers aan hebben deelgenomen. Aandacht voor dit thema heeft er mede voor gezorgd dat de hulp die !WOON kan bieden aan huurders, bijvoorbeeld huurverlaging aanvragen bij de huurcommissie als gebreken niet worden verholpen, steeds bekender wordt. Ook het digitale meldpunt Woningonderhoud van de gemeente is opnieuw onder de aandacht gebracht.

Loden leidingen
Hoewel loden leidingen al sinds 1960 niet meer zijn toegestaan in nieuwbouw, blijkt dat in een aantal wijken in Amsterdam nog steeds te hoge loodwaarden in het drinkwater voorkomen. Het thema loden waterleidingen is sinds afgelopen najaar een belangrijk onderdeel van het programma Woningkwaliteit Het doel is dat elk huis vrij is van loden leidingen. In 2019 is afgesproken met de woningcorporaties datzij een plan opstellen om loden leidingen te inventariseren en te vervangen. Door de coronamaatregelen is deze aanpak tijdelijk vertraagd. Particuliere huurders waarvan de verhuurder de loden leiding niet wilde vervangen hebben via !WOON een waterkeuring gekregen die vanuit de aanpak Woningkwaliteit is betaald. De uitslag kunnen zij gebruiken om een zaak bij de huurcommissie op te starten. Iedereen heeft recht op schoon drinkwater. Daarom heeft het college van B en W ook in 2020 veel aandacht voor het vervangen van loden leidingen.