AMSTERDAM - Amsterdam blijft pieken in het bouwen van woningen. Ondanks de verslechterende marktomstandigheden, zijn er in het afgelopen jaar in Amsterdam 8.401 zelfstandige woningen in aanbouw genomen. Dat is fors meer dan de jaarlijkse ambitie van 7.500 woningen die het stadsbestuur heeft afgesproken in het collegeakkoord. Vanuit historisch perspectief is daarmee nog steeds sprake van een flinke groei. In de laatste 9 jaar zijn ruim 63.000 woningen in aanbouw genomen. Wethouder van Dantzig waarschuwt wel dat de mooie cijfers van dit jaar zijn geen garantie zijn voor mooie cijfers in 2023.


Wethouder van Dantzig: "Ondanks de stijgende bouwkosten, de stijgende rente en de schaarste aan materialen en personeel, is het ontwikkelaars en bouwers gelukt om in hoog tempo door te gaan met de voorbereiding en financiering van nieuwbouwprojecten. Het totale aantal woningen in aanbouw overtreft daarmee de verwachtingen. Voor dit jaar streven we ook weer naar 7500 of meer woningen, maar het is de vraag of dat gezien de ontwikkelingen in de markt haalbaar is."

Effect 40-40-20 steeds meer zichtbaar

Het effect van de inzet op 40% sociale, 40% middeldure en 20% dure woningen, is steeds beter zichtbaar. In 2018 bestond 39% van de woningen in aanbouw uit betaalbare huurwoningen (sociaal en middelduur). In het afgelopen jaar was dat al 58% en de verwachting is dat dit de komende jaren verder oploopt. Door oude afspraken ('30-70') en afwijkingen (indien een corporatie aan boord is), wordt het uitgangspunt 40-40-20 nooit precies behaalt.

Woningbouwplan 2022 - 2028

De komende jaren blijft het gemeentebestuur streven naar 7.500 nieuwe woningen per jaar. Maar door stijgende bouwkosten, een dalend consumentenvertrouwen en personeelsschaarste is dat geen zekerheid. Binnenkort presenteert het gemeentebestuur het Woningbouwplan 2022 -2028. Hierin staan acties en voorstellen om de woningbouw in deze roerige tijden te stimuleren en hiermee doorstroming te bevorderen. Ook wil de stad meer samenwerken met investeerders, marktpartijen en woningbouwcorporaties.