AMSTERDAM - Tweederde van de Amsterdamse kantoren voldoet nog niet aan de verplichting voor minimaal energielabel C. De landelijke wetgeving voor kantoren gaat in per 1 januari 2023. Als gebouwen groter dan 100 vierkante meter over twee jaar nog geen energielabel C of hoger hebben, mogen ze niet meer als kantoor worden gebruikt. De gemeente Amsterdam en de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) wijzen kantooreigenaren in Amsterdam en haar buurgemeenten daarom deze week per brief op de aankomende verplichtingen.

Meer dan 1850 Amsterdamse kantoren, van de in totaal 2500 kantoren, hebben momenteel nog geen of een te laag energielabel (D, E, F of G). Dit blijkt uit een inventarisatie van de OD NZKG, in opdracht van de gemeente Amsterdam. 59% van de kantoren heeft momenteel nog helemaal geen energielabel. 41% heeft deze al wel, maar 13% van alle kantoren heeft een te laag energielabel. In totaal is dus 72% onvoldoende voorbereid op de aanstaande wetgeving.

Wethouder Victor Everhardt (Economische Zaken): “Door kantooreigenaren nu actief te wijzen op de nieuwe energie-regelgeving, willen we voorkomen dat er straks kantoren moeten sluiten. We roepen kantooreigenaren op uit te zoeken welk energielabel zij hebben en wat zij moeten doen om te voldoen aan de minimale eisen op het gebied van energiezuinigheid voor label C. Dan kunnen ze nu nog aanpassingen aan hun pand uitvoeren.”

Wethouder Marieke van Doorninck (Duurzaamheid): “De meest duurzame energie is de energie die je niet gebruikt. Het is dus van groot belang dat ook de kantooreigenaren stappen gaan zetten om energie te besparen en op die manier een bijdrage leveren aan het terugdringen van de CO2-uitstoot van Amsterdam. Bijvoorbeeld door te investeren in muurisolatie en LED-verlichting: investeringen die zichzelf terugverdienen door de energiebesparing die het oplevert.”

Energieneutrale gebouwen

In 2019 zijn in het Klimaatakkoord nieuwe doelstellingen geformuleerd voor de gebouwde omgeving, zoals het realiseren van een energieneutrale gebouwde omgeving in 2050. Voor 2030 is een tussendoelstelling geformuleerd. De verplichting voor kantoren om minimaal energielabel C te hebben in 2023, vormt een stap richting deze doelstellingen en is opgenomen in het Bouwbesluit. Nog beter dan energielabel C is energielabel B of A.

Gemeente ondersteunt bij verduurzamen
De gemeente Amsterdam helpt bij het verduurzamen van zakelijke panden. Kantooreigenaren die hun pand willen verduurzamen, kunnen gebruik maken van een gratis energieadvies- en begeleidingstraject. Een totaaloverzicht aan steun en subsidies (ook van andere overheden) is te vinden op de Duurzame Wegwijzer. Op de website van de Rijksoverheid staat een stappenplan dat kantooreigenaren kunnen volgen om minimaal energielabel C te krijgen.

Buurgemeenten

Ook kantooreigenaren in de buurgemeenten krijgen een brief, waaronder Haarlemmermeer, Zaanstad en Amstelveen. In totaal gaat om zo’n 3500 kantoren, waarvan 2500 in Amsterdam