AMSTERDAM - Vandaag, donderdag 20 april 2023, zijn op last van burgemeester Halsema zeven winkels in de binnenstad gesloten. De panden zijn per direct voor zes maanden gesloten op grond van overtreding van de Opiumwet vanwege de verkoop van softdrugs.

Uit politieonderzoek blijkt dat in zeven souvenir- en tabakswinkels, handelshoeveelheden softdrugs zijn aangetroffen. Het ging om een groot aantal hennepjoints (al dan niet THC-houdend). Hennepjoints mogen uitsluitend onder strikte vereisten ten aanzien van de gezondheid en veiligheid in coffeeshops worden verkocht. Het gaat in totaal om zeven souvenir- en tabakswinkels op de Dam, Damrak, Damstraat, Rokin en Singel. In dit gebied staat het woon- en leefklimaat onder druk.

Handel, gebruik en de aanwezigheid van drugs hebben een nadelig effect op de openbare orde. Het kan leiden tot onveiligheid voor de passanten en omwonenden vanwege overlast en de aantrekkingskracht van de winkel op criminele activiteiten. Om deze situatie te beëindigen en een signaal af te geven dat er opgetreden wordt tegen de verkoop van joints vanuit winkels, zijn de zeven panden per direct en voor de duur van zes maanden gesloten.