AMSTERDAM - Sinds juli 2016 begeleidt de gemeente statushouders zo goed mogelijk naar passend werk, participatie of een opleiding. Statushouders worden intensief begeleid naar werk en volgen tegelijkertijd een taalcursus die bijdragen aan de inburgering. In het afgelopen kalenderjaar zijn vanuit de Amsterdamse Aanpak Statushouders 691 statushouders uitgestroomd uit de bijstand, zijn er 661 statushouders parttime aan het werk gegaan en zijn 140 statushouders gestart met een opleiding.

Wethouder Rutger Groot Wassink (Sociale Zaken): “Door statushouders vanaf het begin te ondersteunen stromen meer mensen uit de bijstand. Met 691 uitstromende statushouders in 2018, hebben we de doelstelling van 400 ruimschoots gehaald. Werk en een taalcursus zijn belangrijk bij een snelle en goede start in Amsterdam en zorgen bovendien voor een gevoel van eigenwaarde”.

De doelstelling van de Amsterdamse Aanpak Statushouders is ambitieus, 50% van de statushouders moet na drie jaar zijn uitgestroomd uit de bijstand. De resultaten van juli 2016 tot en met 2018 laten zien dat de Aanpak slaagt in zijn opzet. Sinds de start zijn 1.259 statushouders uitkeringsonafhankelijk geworden. Door deze goede resultaten won de Amsterdamse Aanpak eind 2018 de ESF-award (een prijs van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid).

Amsterdamse Aanpak Statushouders
Voor de Amsterdamse Aanpak Statushouders heeft de gemeente geïnvesteerd in speciaal getrainde en gespecialiseerde klantmanagers, met een lage caseload (50 statushouders per klantmanager), die statushouders intensief begeleiden. Waar mogelijk start de begeleiding al direct na aankomst in Amsterdam (in het azc). Bij de Aanpak werken ook jobhunters, zij zorgen voor de juiste match tussen statushouders en werkgevers. Op basis van de kwaliteiten en talenten van statushouders zoeken jobhunters naar passend werk in Amsterdam en omgeving. De Aanpak is duurzaam. Statushouders worden begeleid naar een baan of opleiding met toekomstperspectief. Daarnaast is er geïnvesteerd in nieuw ontwikkelde instrumenten die zij inzetten, zoals korte intensieve taaltrainingen en de matching van statushouders met werkgevers. Indien nodig, worden statushouders richting hulpverlening begeleid.