AMSTERDAM - De economie van de Metropoolregio Amsterdam groeit in 2019 naar verwachting met 2,8 procent en in 2020 met 2,3 procent. Dat zorgt naar verwachting voor 57.000 nieuwe banen dit en komend jaar. In 2018 was de economische groei 3,4 procent. Hierdoor zijn er in de metropoolregio al 52.000 mensen meer aan het werk dan het jaar daarvoor, 2017.


De economische groei van Amsterdam en de regio ligt in 2019 en 2020 respectievelijk 1,3 en 0,8 procentpunt hoger dan die in de rest van Nederland. Ze hoort bij de drie sterkst groeiende regio’s in Europa, samen met Praag en Warschau. De werkloosheid daalt naar verwachting van 4 procent van de beroepsbevolking in 2018 naar 3,8 procent in 2019.

Dit staat in de Economische Verkenningen Metropoolregio Amsterdam 2019, die vandaag zijn gepubliceerd. Hierin staan de nieuwste cijfers over de economische ontwikkeling in de 32 gemeenten van de Metropoolregio in de provincies Noord-Holland en Flevoland die 2,5 miljoen inwoners telt.

De economische verkenningen worden vandaag officieel gepresenteerd op het evenement State of the Region 2019, waar de kansen en uitdagingen van de economische groei worden besproken.

Wethouder Kock (Economische Zaken, Amsterdam): “Amsterdam is een sterke banenmotor met meer dan 100.000 nieuwe banen erbij in 3 jaar in de Metropoolregio en de grenzen van de groei zijn nog niet in zicht. Veel bewoners hebben profijt van het Amsterdamse economische succes: zo is bijvoorbeeld de daling van de werkloosheid het sterkst onder laag- en middelbaar opgeleiden."

De economie van de Metropoolregio groeit sinds 2013 elk jaar en zit ruim boven het landelijk gemiddelde en het gemiddelde van andere grotere stedelijke regio’s in Europa. De economische groei zwakt hier in 2019 en 2020 wel iets af, als gevolg van de zwakke internationale conjunctuur en toenemende krapte op de arbeidsmarkt, maar de groei van de Metropoolregio blijft stabiel, in verhouding met Nederland en Europa waar de daling van de groei groter is.

De economische groei en werkgelegenheid concentreren zich in Amsterdam en AmstellandMeerlanden (Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn), maar spreiden zich ook, meer dan voorheen, uit over de hele regio.

Wethouder Maaike Veeningen van Almere (Economische Zaken ) “De krachtige groei, ook in Almere, laat zien dat de regionale economie sterk is in de Metropoolregio; blijven investeren in de samenwerking is echter cruciaal."

Het woon-werkverkeer in de regio neemt toe door forensen van binnen én buiten de regio.

De groei van de werkgelegenheid vindt vooral plaats in de ICT, de zakelijke dienstverlening, de zorg, het toerisme en de horeca. Buitenlandse vestigingen zorgen voor 20 procent van de totale werkgelegenheid in Amsterdam en de regio.

De ICT, de distributiesector (logistiek), beveiliging, bouw, de zorg en het onderwijs hebben te maken met toenemende krapte op de arbeidsmarkt.

Om deze krapte tegen te gaan en tegelijkertijd bewoners voor te bereiden op de technologische veranderingen, zijn er verschillende programma’s gestart in Amsterdam en de regio zoals TechConnect, House of Skills, Codam en de Techcampussen IJmond en Zaanstad. Hierin wordt jong en oud op alle opleidingsniveaus geholpen om vaardigheden op te doen waar op de veranderende arbeidsmarkt veel vraag naar is.

Belangrijke oorzaken van de economische groei zijn aantrekkende investeringen in ICT – en andere commerciële dienstverlening, de bouw, toenemende consumptie door onder meer toerisme en een sterkte internationale concurrentiepositie. De Metropoolregio Amsterdam blijft aantrekkelijk voor nieuwe bedrijven, ook internationaal. De economische groei wordt door meerdere sectoren gedragen, zoals groothandel, horeca, zorg, zakelijke diensten en informatie en communicatie.

Voor de complete publicatie ‘Economische Verkenningen Metropoolregio Amsterdam 2019’ zie: www.metropoolregioamsterdam.nl/evmra


State of the Region

Regionale samenwerking is een randvoorwaarde voor toekomstbestendige groei en daarom een belangrijk thema tijdens State of the Region op maandag 17 juni 2019.

Burgemeester Femke Halsema: “Een gedeeld verleden biedt houvast voor de toekomst. En het verleden van de metropoolregio biedt aanknopingspunten voor een hoopvol toekomstbeeld; het verhaal van onze regio is een verhaal over vooruitgang, van het aangaan van grote uitdagingen en van lastige problemen.”

State of the Region is een jaarlijks evenement in Theater Amsterdam waar bedrijven, kennisinstellingen, overheden en culturele organisaties het gesprek aangaan over zes grootstedelijke uitdagingen: circulaire economie, mobiliteit, energie, gezondheid, talent voor de toekomst en digitale connectiviteit. Het evenement is een initiatief van alle gemeenten van de Metropoolregio Amsterdam, amsterdam&partners en de Amsterdam Economic Board en is tevens de aftrap van het festival We Make The City.


Zero emissie stadslogistiek

In navolging van het Actieplan Schone Lucht en de gevolgen van de fors toenemende pendel- en logistieke stromen heeft de Amsterdam Economic Board het initiatief genomen om een regionale impuls te geven aan de landelijke Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek (Green Deal ZES). Tijdens State of the Region tekenen bijna 50 publieke en private partijen de Green Deal ZES MRA, om zo gezamenlijk te streven naar verdere verduurzaming van stadslogistiek en leefomgeving.


Programma

Wethouder Kock zal officieel de publicatie van de Economische Verkenningen 2019 in ontvangst nemen. Na de presentatie van de Economische Verkenningen door VU-hoogleraar Henri de Groot, zal een aantal andere sprekers zich buigen over stedelijke kwesties in de regio. Architect en cofounder van projecten Dark Matter en project00.cc Indy Johar plaatst de regio in internationaal perspectief en museumdirecteur Paul Spies laat zien hoe in het verleden regionale verbindingen zijn ontstaan en wat voor invloed dit heeft op de toekomst van de regio. Het evenement wordt afgesloten met een speech van burgemeester Halsema met haar visie op de toekomst van Amsterdam en de regio. Voor het volledige programma zie: https://www.stateoftheregion.nl