AMSTERDAM - Het college van B en W stelt 3,8 miljoen euro aan subsidies beschikbaar voor projecten die bijdragen aan het herstel van de economie.

Wethouder Everhardt (Economische Zaken): "Vandaag gaan de terrassen open en ook andere versoepelingen in. Ik hoop voor iedereen dat Amsterdam, als de cijfers het toelaten, de komende maanden weer veilig 'open' kan. Om de economie juist in deze moeilijke tijden aan te jagen, stellen we 3,8 miljoen euro subsidie beschikbaar. Dankzij versoepelde criteria en procedures is het snel en eenvoudig om deze subsidies aan te vragen en te krijgen."

Gunstige voorwaarden
Voor de Subsidieregeling Economische Structuur en Arbeidsmarktversterking (SESA) komt, onder gunstigere voorwaarden, 3,4 miljoen euro extra beschikbaar. Zo is het minimale bedrag voor een aanvraag verlaagd van 500.000 tot 100.000 euro, en hoeft tegenover elke euro subsidie slechts één zelf geïnvesteerde euro te staan. Normaal is dat vier euro. Ook is de doorlooptijd voor verstrekking met enkele weken verkort. De projecten moeten bijdragen aan de economische veerkracht en vernieuwing stimuleren in duurzame groeisectoren. Dat zijn o.a. circulaire economie, de energietransitie, schone mobiliteit, digitalisering en gezondheid.

Recentelijk zijn vanuit de SESA-middelen subsidies beschikbaar gesteld voor bijvoorbeeld een programma voor vrouwelijke ondernemers in de techsector, om een innovatiecentrum voor de behandeling van kanker en hersenziekten op te richten en om MKB'ers te ondersteunen bij digitalisering.

Stimuleren van samenwerking en verantwoorde opening
Om samenwerking tussen bedrijven, wetenschappers en maatschappelijke partners binnen de Metropoolregio Amsterdam (MRA) te ondersteunen is 400.000 euro beschikbaar voor ontwikkeling van projecten op het gebied van duurzame groeisectoren. Per aanvraag is maximaal 25.000 beschikbaar voor een projectvoorstel dat kan worden ingediend bij nationale en Europese herstel- en stimuleringsfondsen, die o.a. in verband met de coronacrisis zijn opgericht. Een aanvraag moet gedaan worden door minimaal twee van de volgende partijen: een gemeente, MKB-bedrijf of kennisinstelling uit de MRA. Gemeenten, bedrijven en kennisinstellingen worden zo uitgedaagd om samen te werken en innovatieve activiteiten te ontwikkelen in duurzame groeisectoren, die nu door de coronacrisis niet van de grond komen.

De subsidieregelingen staan vanaf 6 mei open via het Subsidiebureau. De regelingen zijn een uitwerking van het Economisch herstel- en investeringsplan van eind 2020.

Economisch herstel- en investeringsplan 2021-2024
De Amsterdamse economie is zwaar getroffen door de coronacrisis. Met een bedrag van 28 miljoen euro wordt de economie gesteund en aangejaagd, met oog voor de bedrijven en bezoekers die de gemeente na de crisis graag (weer) verwelkomt. Het herstelplan bestaat uit 2 delen:

a.) Versterken van de economische veerkracht. Hierbij gaat het om sectoren zoals de reis- en toeristische sector, detailhandel en de cultuur- en evenementensector.

b.) Aanjagen van vernieuwing in duurzame groeisectoren. Hierbij wordt samengewerkt met verschillende partijen: ondernemers, kennisinstellingen, maatschappelijke instellingen en andere overheden.

Alle investeringen bij elkaar zorgen voor het versterken van de economische veerkracht van stad en regio, het aanjagen van vernieuwing in duurzame groeisectoren en het vergroten van de werkgelegenheid.

In de begroting van 2021 is gekozen om tijdens deze crisis extra te investeren in de stad. Zo is er onder andere 14 miljoen euro uitgetrokken voor lastenverlichting van ondernemers en is er 78 miljoen euro beschikbaar gesteld voor zes duurzame banenmotoren. Ook is er 10 miljoen euro extra beschikbaar gesteld om de transitie naar een diverse economie te faciliteren.