AMSTERDAM - Sinds 2016 heeft de gemeente Amsterdam een regeling om minima tegemoet te komen in de kosten voor de dierenarts, zodat huisdieren niet onnodig lijden door financiële problemen van hun eigenaar: de Amsterdamse Dierenhulp Aan Minima (ADAM). In de afgelopen jaren is er steeds meer gebruik gemaakt van deze regeling, waardoor de kosten zijn verdrievoudigd. Het college van B&W vindt het belangrijk om de regeling voort te zetten, zodat alle huisdieren de zorg krijgen die ze nodig hebben. Daarom wordt er vanuit het geld voor armoedebestrijding de komende drie jaren elk jaar 100.000 euro bijgelegd. Ook wordt het beleid aangescherpt: een aantal behandelingen zonder acute medische noodzaak wordt niet meer (volledig) vergoed. Op deze manier blijft het mogelijk om ongeveer 3.000 keer per jaar een dier te helpen met een zoek aan de dierenarts.

Het totale bedrag voor de ADAM-regeling wordt na de verhoging 500.000 euro per jaar. Omdat de kosten in 2019 daar nog met 56.000 euro bovenuit kwamen, is het ook nodig om kritisch te kijken naar welke behandelingen er vergoed worden. Uitgangspunt blijft dat het eerste dierenartsbezoek en chippen en registreren voor honden en katten voor 100% vergoed worden en dat medisch noodzakelijke behandelingen voor 50% worden vergoed (tot maximaal 300 euro). Ook de vergoeding van 50% van de kosten voor het definitief onvruchtbaar maken van katten blijft bestaan. Voor honden en konijnen vervalt die vergoeding en voor konijnen vervalt ook de vergoeding voor chippen/registreren. Overigens vervalt daarmee ook de chipplicht voor konijnen.

Er wordt het komende jaar aan de dierenartsen gevraagd om gezamenlijke richtlijnen op te stellen voor medisch noodzakelijke behandelingen en om meer inzicht te geven in de manier van declareren, zodat alle dieren dezelfde behandelingen krijgen en de kosten beter in beeld komen.

ADAM-regeling
De ADAM-regeling begon in 2016 als pilot en is na een verlenging in 2019 vast ingevoerd. De regeling wordt uitgevoerd door de Dierenambulance Amsterdam, die waardebonnen uitgeeft aan mensen met een stadspas. Zij kunnen daarmee voor verschillende behandelingen terecht bij veel Amsterdamse dierenartsen. Met deze regeling wil de gemeente voorkomen dat mensen uit financiële overwegingen besluiten hun huisdier niet, of te laat, te laten behandelen of onvruchtbaar te laten maken. In april 2019 is de 10.000ste waardebon uitgedeeld.