AMSTERDAM - Ruim 3000 woningen in Zuidoost kunnen dankzij een subsidie van 29 miljoen euro worden opgeknapt en energiezuiniger worden gemaakt. De woningen staan in buurten waar de leefbaarheid op dit moment minder is dan in de rest van de stad. Na de renovatie hebben woningeigenaren een woning die weer veilig, gezond en comfortabel is en die weinig energie nodig heeft om warm te worden. De subsidie is mogelijk dankzij een bijdrage uit het Volkshuisvestingsfonds.

Wethouder Jakob Wedemeijer (Wonen): "Met de almaar stijgende energieprijzen krijgen steeds meer mensen te maken met energiearmoede en wordt de kwaliteit van woningen steeds belangrijker. Met deze bijdrage kunnen we in de buurten in Zuidoost die dat het hardst nodig hebben, echt meters worden gemaakt in het verhelpen van bijvoorbeeld vocht- en schimmelproblematiek, slechte gevels en het isoleren van de woningen. Met deze investeringen voor de komende tien jaar gaat voor de woningeigenaren het woongenot omhoog en het energieverbruik omlaag."

Wethouder Marieke van Doorninck: (Duurzaamheid): "De energietransitie is alleen succesvol als iedereen mee kan doen. Met deze subsidie maken we weer een grote slag om alle wijken in Amsterdam klaar te maken voor een duurzame toekomst."

De subsidie gaat voornamelijk naar woningeigenaren die deel uitmaken van een vereniging van eigenaren (vve's) die niet op orde is en waar te weinig geld in kas zit om de noodzakelijke verbeteringen te kunnen betalen. Per particuliere woning is maximaal 9400 euro beschikbaar. Het resterende deel, maximaal een kwart van de totale subsidie, is voor corporatiewoningen. Dat is nodig omdat Zuidoost veel gemengde vve's heeft met daarin zowel particuliere- als corporatiewoningen, en alle woningen in het gedeelde pand verbeterd moeten worden. De maximale tegemoetkoming voor een corporatiewoning is 6000 euro.

Na de renovatie zijn de woningen weer prettig om in te wonen, zijn ze ten minste drie energieniveaus omhoog gegaan of hebben ze energielabel B bereikt, waardoor de woning eerder warm is en het energieverbruik omlaag gaat. Daarnaast is de vve op orde: er ligt een meerjarenonderhoudsplan voor 30 jaar en er wordt gespaard wat nodig is. Vve's uit de buurten Kantershof, Rechte H-buurt, Hakfoort-Huigenbos, Hoptille, G-buurt oost, Reigersbos noord, Centrum Reigersbos, Venserpolder west en Venserpolder oost komen in aanmerking voor de subsidie en kunnen zich vanaf 6 april bij de gemeente inschrijven.

Met de bijdrage van het Rijk worden de investeringen die de gemeente al in gang heeft gezet met het de aanpak Ontwikkelbuurten en het Masterplan Zuidoost versterkt. De gemeente investeert extra in wijken die dat het hardst nodig hebben en investeert niet alleen in nieuwe woningen, maar ook in bestaande woningen. Binnen het Masterplan Zuidoost werken bewoners, het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en de gemeente meerdere jaren samen aan leefbaarheid, veiligheid en kansengelijkheid.