AMSTERDAM - Eind augustus sloot de eerste subsidieronde van de gemeente Amsterdam voor extra zonnepanelen op daken van Amsterdamse woningcorporaties. De Key, Eigen Haard, Rochdale, Stadgenoot en Ymere hebben in totaal voor 2,3 miljoen euro subsidie gekregen. Ze gaan komend jaar 19.000 tot 20.000 extra zonnepanelen op hun daken plaatsen, goed voor circa 6,5 megawatt (MW). Het gaat om daken die anders niet, niet volledig, of pas veel later aan de beurt zouden zijn. Naast milieuwinst zorgen de panelen direct of op termijn voor lagere energielasten voor huurders. De eerste panelen worden dit jaar nog geplaatst.

Wethouder Marieke van Doorninck (Duurzamheid): "Amsterdam wil zoveel mogelijk schone energie opwekken met zonnepanelen door geen dak onbenut te laten. Op dit moment liggen er al ruim een half miljoen zonnepanelen op Amsterdamse daken. Dit moeten er 1 miljoen zijn in 2022. Voor woningcorporaties is het plaatsen van zonnepanelen niet op alle daken even eenvoudig. Het gaat bijvoorbeeld om daken waar een hoogwerker aan te pas moet komen, waar veel kabels getrokken moeten worden of waar het door de ligging of het type dakbedekking duurder is om panelen te plaatsen. Met deze subsidie krijgen we het voor elkaar om ook op deze daken zonnepanelen te leggen en de stad sneller te verduurzamen."

Rochdale start als eerste
Woningcorporatie Rochdale heeft subsidie gekregen voor 19 projecten op circa 30 daken op de woningen van meer dan 2.100 huishoudens. De projecten zijn gekozen vanwege het dakonderhoud dat recent is uitgevoerd of binnenkort plaatsvindt. "Door de subsidie kunnen wij onze daken helemaal vol leggen met zonnepanelen en ook de kleinere daken voorzien van panelen." vertelt Imme van Dijk, adviseur strategie duurzaamheid van Rochdale. "De opgewekte zonne-energie gebruiken wij voor de algemene ruimten. Na aftrek van het verbruik van bijvoorbeeld liften, verlichting en hydrofoor, blijft er genoeg over om terug te leveren aan het net. Daarmee verdienen wij op termijn onze investering terug." In november worden de eerste 200 zonnepanelen gelegd op het woningcomplex van Rochdale aan de 3e Kekerstraat.

2e subsidieronde start op 17 januari 2022
Amsterdam investeert in totaal 78 miljoen euro uit het Klimaatfonds om de stad sneller dan gepland te verduurzamen. Er is 4 miljoen euro subsidie beschikbaar gesteld voor Amsterdamse woningcorporaties, waardoor zij de komende twee jaar 32.000 extra zonnepanelen kunnen plaatsen. Voor de resterende 1,7 miljoen euro is het mogelijk subsidie aan te vragen vanaf 17 januari 2022. Er geldt een maximum subsidiebedrag van 1 miljoen euro per corporatie.

Meer vakmensen nodig

Deze financiële impuls levert de komende jaren veel extra werk op. Werk met toekomst in een groeiende sector, met de nieuwste middelen en technieken én met doorgroeimogelijkheden. Er zijn geschoolde en ervaren vakmensen nodig om de klimaatambities van Amsterdam te kunnen realiseren. Met werkgevers, opleidingsinstituten en brancheorganisaties maakt de gemeente op dit moment afspraken over het omscholen van Amsterdammers naar de duurzaamheidssector.