AMSTERDAM - De receptiediensten van de gemeente Amsterdam zijn niet langer uitbesteed. Per 1 juli zijn de 20 receptiemedewerkers in dienst gekomen van de gemeente. Voor de medewerkers is dat een voordeel omdat ze niet langer via een uitzendconstructie werken maar gewoon onderdeel zijn van de organisatie. Ook zijn de arbeidsvoorwaarden beter. Eerder werden de schoonmakers bij de gemeente ook al in vaste dienst genomen. Het weer in eigen beheer nemen van regulier werk past bij de wens van het college van B&W om de bestaanszekerheid van medewerkers te vergroten.

Wethouder Groot Wassink (Inkoop en Sociale Zaken): “Iedereen die werkt heeft recht op zekerheid, dit betekent niet alleen dat je zeker bent van een eerlijk salaris, dit betekent dat je iets kan opbouwen. Het is daarom geweldig dat we na de schoonmakers nu ook de receptionisten als nieuwe collega ‘s kunnen verwelkomen. De receptionisten krijgen hierdoor niet alleen betere arbeidsvoorwaarden maar ook zekerheid dat hun baan blijft bestaan. ”

Begin dit jaar heeft het college besloten om de receptiediensten per 1 juli 2021 volledig in te besteden. De receptiemedewerkers die de gemeente tot 1 juli extern inhuurde, kwamen daarmee in aanmerking om in dienst te treden van de gemeente. Het doel is om de receptiemedewerkers een grotere zekerheid op een duurzaam toekomstperspectief te bieden. Twintig receptiemedewerkers hebben de overstap naar de gemeente gemaakt en vandaag is hun eerste werkdag bij hun nieuwe werkgever. Zij werden feestelijk onthaald door hun nieuwe collega’s en de wethouder