AMSTERDAM - Het college van B en W heeft 1,9 miljoen euro aan subsidies uitgetrokken voor evenementen in Amsterdam dit jaar. De subsidie is bedoeld als tegemoetkoming in de kosten die organisatoren maken.


Wethouder Victor Everhardt (Economische Zaken): "Organisatoren van grote en kleine evenementen in Amsterdam hebben het heel moeilijk op dit moment. Ze verkeren in grote onzekerheid of beeldbepalende evenementen, zoals de Pride en de Sinterklaasintocht, door kunnen gaan. Wel maken ze kosten voor de voorbereiding van een evenement of voor een online variant. Daarom is het goed dat de gemeente organisatoren kan ondersteunen met de 1,9 miljoen aan subsidie uit het Evenementenfonds."


Het Evenementenfonds is bedoeld voor evenementen die (deels) vrij toegankelijk zijn, beeldbepalend en belangrijk zijn voor Amsterdam, een ideëel karakter hebben en passen bij de uitgangspunten 'creatief, duurzaam en innovatief'. De subsidie is ook bedoeld als springplank voor nieuwe initiatieven. Eind vorig jaar is de subsidieregeling Evenementenfonds voor 2021 gewijzigd. In de aangepaste regeling zijn subsidierichtlijnen opgenomen voor als een evenement in verband met de coronamaatregelen niet kan plaatsvinden.


Op dit moment bestaat er nog geen duidelijk perspectief voor de rest van het jaar. Organisatoren kampen met organisatorische en financiële onzekerheden: verdienmodellen zijn onzeker, sponsoren vallen weg, reserves zijn uitgeput en vaak bestaat een deel van de organisatie niet meer. Juist in deze tijd is hulp van de overheid dus onmisbaar.

Voorwaarden
Voor de beoordeling van de aanvragen zijn criteria opgesteld. Er is alleen subsidie voor een bepaald type kosten: beveiliging en veiligheid, overlastbeperking, marketing/communicatie, projectmanagement, mobiliteit, duurzaamheid/milieukosten. Ook mag de gemeentelijke steun maximaal 50% zijn van de totale begroting; een evenement moet zelf dus ook tenminste de helft van de kosten dragen.

Snelloket Evenementenfonds
Ruim 400.000 euro gaat naar het Snelloket Evenementenfonds. Dit loket is speciaal voor evenementen die worden georganiseerd in deze tijd van strenge maatregelen. Vaak brengen deze maatregelen extra kosten met zich mee. De gemeente wil de drempels verlagen bij organisatoren om weer wat te gaan organiseren voor de Amsterdammers. Via dit snelloket weten organisatoren binnen enkele weken of ze in aanmerking komen voor een bijdrage vanuit de gemeente.