AMSTERDAM - Het college van B en W maakt komende tijd twee subsidies opnieuw beschikbaar voor sportclubs. Eén subsidie is voor sportclubs waarvoor financiële nood dreigt door de gestegen energiekosten. De andere subsidie is voor sportclubs die zichzelf structureel willen versterken, bijvoorbeeld door het werven van vrijwilligers en het opleiden van trainers en coördinatoren.


Wethouder Sofyan Mbarki (Sport en Bewegen): ”Sportclubs vervullen een belangrijke maatschappelijke functie in onze stad. Ik vind het zorgelijk dat steeds meer gezinnen financiële hulp nodig hebben om hun kinderen op sport- en zwemles te kunnen te zetten. We zien dat veel clubs hebben vorig jaar nog zelf het hoofd boven water kunnen houden, maar dreigen nu in financiële problemen te komen. Met deze subsidies kunnen we ervoor zorgen dat Amsterdamse sportclubs ondanks de stijgende kosten hun activiteiten kunnen voortzetten. Én dat ze zichzelf daarnaast ook kunnen versterken en ontwikkelen. Gezinnen die hulp nodig hebben om hun kinderen te laten sporten kunnen dat melden bij het Jeugdfonds Sport en Cultuur Amsterdam, zij kunnen weer verder helpen.”

Subsidie noodsteun energiekosten Amsterdamse Sportaanbieders 2023-2024

Door de gestegen energieprijzen is de financiële druk op sportverenigingen toegenomen. Dit is een herhaling van de regeling die het college vorig jaar heeft ingesteld naar aanleiding van de energiecrisis.

Vorig jaar konden veel clubs nog uit hun eigen reserves putten om de hogere kosten te dekken. Na gesprekken met verschillende sportclubs werd duidelijk dat er op termijn meer steun nodig is. De energieprijzen zijn weliswaar gedaald maar de gasprijs is nog steeds hoger dan voor de crisis en de energiemarkt is nog steeds grillig en moeilijk te voorspellen. Wanneer de hoge lasten voor een langere periode aanhouden zijn er sportclubs die mogelijk hun activiteiten gedeeltelijk of volledig moeten beëindigen. Ook omdat de ondersteuningsregeling vanuit het Rijk dit jaar afloopt en de eindafrekening van het energiegebruik van dit jaar pas in 2024 bij de sportclubs binnenkomt. Voor de periode 2023 – 2024 stelt de gemeente 1 miljoen euro ter beschikking.

Subsidie Sterke Sportclubs 2023

Vitale sportclubs zijn in staat Amsterdammers aan het bewegen te krijgen en te houden. Om sportclubs te versterken biedt de gemeente financiële ondersteuning voor activiteiten als het trainen van bestuursleden, het aantrekken en begeleiden van trainers, coaches en vrijwilligers of het interesseren en behouden van sporters. Vorig jaar kon deze tweede subsidie ook worden aangevraagd en dat hebben veel sportclubs gedaan: 85 sportclubs ontvingen een bijdrage van maximaal 5.000 euro.

Voor 2023 wordt nu nog 400.000 euro ter beschikking gesteld. De subsidie kan voor veel verschillende doeleinden worden ingezet. Zo hebben veel sportclubs coaches opgeleid en leden geworven. Maar ook is de subsidie ingezet om de ‘basis’ van verenigingen op orde te brengen. Bijvoorbeeld door een beleidsplan te laten schrijven, een boekhoudprogramma of ledenadministratiepakket aan te schaffen of een meerjarenonderhoudsplan te laten uitvoeren.

De twee subsidieregelingen worden deze week gepubliceerd. Sportclubs worden geïnformeerd op het moment dat de subsidies kunnen worden aangevraagd.