AMSTERDAM - Amsterdam investeert de komende jaren volop in nieuwe woningen in Zuidoost. In Amstel III - gelegen tussen Station Bijlmer ArenA, het spoor, het Amsterdam UMC en de A2 - maken bestaande kantoorgebouwen plaats voor een groene gemengde stadswijk met 10.000 woningen, waarvan 7.000 in het sociale en middeldure segment en 3.000 in het segment daarboven.


Er komen voorzieningen zoals scholen, een gezondheid- en jongerencentrum en startups. In de hoge woontorens komen naast woningen ook moderne kantoren. In 2017 nam de gemeenteraad een investeringsbesluit over Amstel III. Dat is nu geactualiseerd voor de komende vier jaar met aandacht voor bewoners en gebruikers, een leefbare omgeving en de komst van een groot stadspark tussen de Johan Cruijff ArenA en de IKEA. Het college van B&W stemde op 23 maart in met de Actualisatie Investeringsbesluit 2021-2024.

Wethouder Marieke van Doorninck (Ruimtelijke Ontwikkeling): "We zitten in een bouwpiek en zetten ons in om die bouwpiek nog een aantal jaar door te zetten. De ruimte in Amstel III gaan we zo goed mogelijk benutten: auto's verdwijnen uit het straatbeeld, fietsen krijgen plek in de gebouwen en straten worden duurzaam ingericht. Er is ruimte voor hoogbouw tussen de 60 en 110 meter. Tussen de torens komt er veel nieuw groen, met in het midden het Hondsrugpark. Langs het spoor leggen we een nieuwe fietsroute aan, die het Amsterdam UMC met de Bijlmer ArenA en de rest van de stad gaat verbinden. Door werken te mengen met wonen, van klein- tot grootschalig, maken we van Amstel III een uniek stuk stad op een toplocatie in de nabijheid van twee metrolijnen, een spoorverbinding en busverbindingen."

Nieuwe stap in transformatie
In co-creatie met de grondeigenaren transformeert de gemeente – die weinig eigen bouwgrond heeft in Amstel III – het gebied, dat nu nog voornamelijk uit (deels leegstaande) bedrijfsruimte bestaat, naar een gemengd gebied voor wonen en werken. Eind dit jaar heeft Amstel III 2.000 nieuwe bewoners. Het eerste woningbouwproject OurDomain is opgeleverd, deze zomer komen eerste bewoners in de Trinity Buildings, het Paasheuvelweggebied bij station Holendrecht krijgt een totale make-over, en deze zomer starten er nog drie nieuwe woningbouwprojecten: aan de Paasheuvelweg 17 en 22, en SPOT Amsterdam. Eind 2024 telt Amstel III zo'n 5.000 nieuwe woningen.

Besluitvorming
Het Investeringsbesluit is samen met marktpartijen geactualiseerd voor de komende vier jaar, met een doorkijk naar 2030 en 2040. De gemeenteraad neemt op 21 april een besluit over het Actualisatie Investeringsbesluit 2021-2024 (ontwikkelstrategie, programmatisch en ruimtelijk perspectief), de financiële paragraaf en twee grondexploitaties voor de gebiedstransformatie van de kantorenwijk van Amstel III.