AMSTERDAM - Het stadsbestuur wil de stad vergroenen én werkgelegenheid creëren en start daarom de komende 1,5 jaar 100 groene projecten in de stad. Door het verwijderen van stenen en het vergroenen van de openbare ruimte wordt de stad leefbaarder en weerbaar tegen extreme hitte, droogte en regenbuien. Voor de 100 groene projecten is 2,5 miljoen euro beschikbaar gesteld uit het Duurzaam-herstelplan, voor werkgelegenheid en verduurzaming van de stad.

Wethouder Laurens Ivens (Groen): “Dit is een mooie kans om de inzet op werkgelegenheid te combineren met de ambitie om Amsterdam radicaal te vergroenen. Met deze 100 projecten kunnen we mensen helpen die op zoek zijn naar werk en die zich willen inzetten voor een groene en leefbare buurt.”

Wethouder Marieke van Doorninck (Duurzaamheid): “De gevolgen van klimaatverandering zijn nu al merkbaar, met hete zomers en hevige regenbuien. Daarom investeren we met het Duurzaam Herstelplan niet alleen in maatregelen om de stad te verduurzamen, maar ook in maatregelen om de stad leefbaar te houden. Het is goed nieuws dat we nu al met de eerste projecten voor meer groen van start zijn gegaan.”

Het gaat om projecten die snel van start kunnen. Daarom wordt uitgegaan van al eerder in kaart gebrachte mogelijkheden om snel te kunnen vergroenen. Er is onder andere gekeken naar de inspiratiekaart buurtgroen van Groenplatform Amsterdam en de Universiteit van Wageningen, maar ook bestaande plannen voor herinrichting van de openbare ruimte en bewonersinitiatieven worden onderzocht. Er wordt rekening gehouden met plekken waar de vergroening het hardst nodig is, omdat daar problemen zijn door hitte, droogte of wateroverlast. Het kan gaan om de aanleg van groene pleinen, moestuinen, postzegelparken, het planten van bomen of het vergroenen van de grond rondom bomen.

Het werk wordt uitgevoerd door de werkbrigade en de vaste groenaannemers. Met deze partijen worden afspraken gemaakt om te zorgen dat buurtbewoners die op zoek zijn naar werk in deze projecten aan de slag kunnen.

Begin volgend jaar worden de 100 projecten gepresenteerd. Het eerste project is al gestart in de Boy Edgarstraat in Nieuw-West. Daar is de ruimte voor bomen uitgebreid zodat de bomen beter kunnen groeien en daarmee voor schaduw en verkoeling kunnen zorgen. In januari worden er planten om de bomen geplant, zodat het water beter wordt vastgehouden.

Klimaatadaptatie
Amsterdam moet zich voorbereiden op steeds extremer weer. Grote steden lopen grote risico’s vanwege de vele verhardingen die hitte vasthouden en het opvangen van water bemoeilijken. Daarom wordt de Strategie Klimaatadaptatie nu uitgewerkt in concrete plannen, waarmee de stad in 2050 voorbereid moet zijn op extreme hitte, droogte en regenbuien.