AMSTERDAM - Het college van B en W heeft vandaag de beantwoording op de inspraak Amsterdamse Aanpak Volkshuisvesting naar de gemeenteraad gestuurd. De ideeën en voorstellen hebben geleid tot belangrijke wijzigingen in de plannen. Als de gemeenteraad met de aanpak instemt komen er meer woonplekken beschikbaar en onder meer maatregelen om het bezit van tweede woningen in Amsterdam te beperken. In de Voorjaarsnota 2023 is 10 miljoen euro beschikbaar gesteld voor deze plannen.

Wethouder Zita Pels (Volkshuisvesting): "Beleid komt gelukkig niet alleen uit het stadhuis. Zo’n vijfhonderd Amsterdammers, belangengroepen en andere organisaties hebben hun mening gegeven over de Aanpak Volkshuisvesting. Geweldig om te zien dat hier zulke goede ideeën bij zaten. Samen zetten we zo een belangrijke stap richting ons doel: goede, duurzame en betaalbare woningen."

Amsterdamse Aanpak Volkshuisvesting

De populariteit van Amsterdam leidt tot stijgende koop- en huurprijzen, en beleggen in woningen leidt tot verdringing. Woningzoekenden kunnen daardoor steeds moeilijker een geschikte en betaalbare woning vinden. Met de in februari dit jaar gelanceerde Amsterdamse Aanpak Volkshuisvesting (AAV) heeft het college van B en W de ambitie om voor veel meer betaalbare en passende woningen te zorgen. Het college stelt hiervoor in ieder geval de komende jaren 10 miljoen euro ter beschikking.

De inspraakprocedure heeft tot de volgende wijzingen in de aanpak geleid:

  • Oorspronkelijk wilde het college de voorwaarde van individuele huurcontracten bij kamerverhuur intrekken, om zo een drempel voor kamerverhuur weg te nemen en meer woonplekken te creëren. Vanwege de brede oproep in de inspraakreacties om deze voorwaarde te behouden, trekt het college dit voorstel terug. De voorwaarde van individuele huurcontracten voor een omzettingsvergunning voor kamerverhuur blijft. Om toch meer woonplekken te realiseren wordt een nieuw voorstel voorbereid voor een aanpassing van de regels voor woningdelen.
  • Amsterdammers ondervinden veel hindernissen bij woningruil, terwijl woningruil juist een goed middel kan zijn om doorstroming naar passende woonruimte te realiseren. Daarom gaat de gemeente in gesprek met de woningcorporaties om hindernissen voor woningruil weg te nemen.
  • De gemeente wil het gebruik van Amsterdamse woningen als tweede woning verder beperken. In 2025 wil het college met voorstellen komen.
  • In het oorspronkelijke voorstel stond dat de gemeente tijdelijke huurcontracten wilde voor de schaarse corporatiewoningen voor rolstoelgebruikers en grote gezinnen (minimaal 8 personen). Dit was onduidelijk en heeft tot onrust geleid. In de aanpak is nu duidelijk uitgelegd dat het niet om een tijdelijk contract gaat, maar dat een huishouden recht heeft op de woning zolang dat nodig is. Een huishouden wordt alleen begeleid naar een andere woning als de huidige woning niet meer passend is.
  • De verhuurvergunning wordt voorlopig niet ingevoerd. Aan een verhuurvergunning kunnen voorwaarden verbonden worden over de wijze waarop de verhuurder aantoont hoe hij invulling geeft aan de algemene regels van goed verhuurderschap en over het hebben van een onderhoudsplan voor de woning. Deze eisen voegen niets toe aan de algemene regels uit de Wet goed verhuurderschap. De gemeente kan ook zonder het invoeren van een verhuurvergunning handhaven op die regels. Het college wil onnodige regeldruk voorkomen en de beschikbare capaciteit goed inzetten. Daarom zet het college in op bescherming van huurders tegen slecht verhuurgedrag door te handhaven op algemene regels in de Wet goed verhuurderschap en handhaving op de al wettelijk vereiste woningkwaliteit.