NEDERLAND - Het is vandaag alweer 4 oktober en dat is de dag die traditioneel in het teken staat van de dieren. Werelddierendag, is een jaarlijkse viering die op 4 oktober wordt gevierd in veel landen over de hele wereld. Deze speciale dag is gewijd aan het eren van dieren en het bevorderen van bewustwording over hun welzijn en rechten. Heb jij een huisdier puur voor de gezelligheid om je heen of ga je er nog verder in en heb je juist meer met dieren als met mensen en is het dus iedere dag dierendag voor jou?


Dierendag vindt zijn oorsprong in de christelijke traditie en is gekoppeld aan de naamdag van Franciscus van Assisi, een heilige die bekendstaat om zijn liefde voor dieren en de natuur. Franciscus, geboren in de 12e eeuw, predikte een boodschap van mededogen en respect voor alle levende wezens. Zijn naamdag, 4 oktober, werd dan ook gekozen als de datum voor Dierendag om zijn gedachtegoed te eren. Tijdens een internationaal congres van verenigingen voor de bescherming van dieren in mei 1929 in Wenen waar R. Spurrier, secretaris van de "National Council for Animal Welfare" de belangrijkste pleiter voor deze dag was, werd 4 oktober uitgeroepen tot Werelddierendag.

Wat zijn de belangrijke pijlers van Dierendag?

• Dierendag herinnert mensen eraan dat dieren gevoelens hebben en recht hebben op een waardig leven zonder wreedheid of mishandeling.

• Veel dierenasielen en reddingsorganisaties gebruiken Dierendag als een gelegenheid om aandacht te vragen voor de behoefte aan adoptie van dakloze dieren.

• Scholen en educatieve instellingen benutten Dierendag om leerlingen bewust te maken van de zorg en verantwoordelijkheid die gepaard gaan met het hebben van huisdieren.

• Sommige liefdadigheidsorganisaties en dierenrechtenactivisten gebruiken Dierendag om geld in te zamelen voor het welzijn van dieren en om te pleiten voor betere bescherming van dierenrechten.

Dierendag wordt dan ook op verschillende manieren gevierd. Veel huisdierbezitters gebruiken Dierendag als een kans om hun huisdieren extra aandacht te geven en te verwennen met lekkernijen, speelgoed of uitstapjes. Scholen, dierentuinen en natuurcentra organiseren juist educatieve programma's en evenementen om kinderen en volwassenen bewust te maken van dierenwelzijn en de natuur.

Dierendag herinnert ons eraan dat dieren, of het nu huisdieren zijn of wilde dieren in de natuur, respect en bescherming verdienen. Het bevordert compassie en bewustzijn over de behandeling van dieren en moedigt mensen aan verantwoordelijke keuzes te maken met betrekking tot dierenwelzijn. Het is ook een gelegenheid om degenen te eren die zich inzetten voor het redden en beschermen van dieren over de hele wereld en het respect en liefde voor dieren bevorderen.

Dierendag is daarom vooral een jaarlijkse herinnering aan het belang van mededogen en verantwoordelijkheid in onze omgang met dieren, en het biedt de mogelijkheid om positieve veranderingen te bewerkstelligen in het leven van dieren overal ter wereld.