AMSTERDAM - In stadsdeel Zuid heeft het team Handhaving Openbare Ruimte in 2016 ruim 20.000 fietsen van de straat verwijderd. Het ging hier voornamelijk om fietswrakken en fietsen die langdurig een stallingsplek in gebruik nemen en niet worden gebruikt.

Bestuurder Paul Slettenhaar: “Er zijn in Amsterdam meer fietsen dan stallingsplekken. Juist daarom hebben we in Zuid extra geld en mensen ingezet om fietswrakken en ongebruikte fietsen te verwijderen. Als je fietst wil je natuurlijk je fiets behoorlijk kunnen  parkeren en zo min mogelijk hinder ondervinden van volle rekken met wrakken en ongebruikte fietsen. De handhavers in Zuid hebben in 2016 ruim 20.000 wrakken en ongebruikte fietsen verwijderd. Dat is een enorme score waarmee we de actieve fietsers faciliteren die zorgen voor een gezonde, bereikbare en aantrekkelijke stad.”

Voornaamste reden voor het verwijderen van niet gebruikte fietsen is het bieden van parkeerplek voor fietsen die wel worden gebruikt. Daarnaast draagt het verwijderen van fietswrakken ook bij aan het tegengaan van de verrommeling van de openbare ruimte. In Zuid is in 2016 extra capaciteit en materieel ingezet voor de verwijdering van fietsen. Prioriteit ligt steeds in de gebieden waar de overlast het hoogst is, zoals de omgeving van Station Zuid en De Pijp.

Ook in 2017 wordt er in Zuid weer actief gehandhaafd op fietswrakken en langdurig ongebruikte fietsen. Hiervoor is €100.000,- extra beschikbaar.