AMSTERDAM - De bestuurscommissie Zuid heeft op woensdag 20 december de gebiedsplannen 2018 vastgesteld. Het gaat om de plannen voor de gebieden Oud-Zuid, De Pijp/Rivierenbuurt en Buitenveldert/Zuidas.

In de gebiedsplannen staat wat per gebied de belangrijkste thema’s zijn en wat de gemeente samen met bewoners, ondernemers, instellingen en andere betrokkenen in 2018 per thema gaat doen.

Ga naar de gebiedsplannen:

Extra aandacht

De thema’s in de plannen komen voort uit de gebiedsagenda, die in 2015 door de gemeenteraad is vastgesteld. De gebiedsplannen bevatten geen uitputtende lijst van alle projecten in Zuid: er gebeurt nog veel meer, ook op het gebied van participatie. De plannen bieden een overzicht van onderwerpen die komend jaar extra aandacht krijgen.
Sebastiaan Capel, voorzitter van de bestuurscommissie in Zuid, is blij met de plannen: “We maken ieder jaar stappen in ons werk voor de buurt. Dat zie je ook terug in de gebiedsplannen. Het is een goede basis om volgend jaar samen met bewoners en ondernemers te werken aan leefbare, zorgzame, veilige en aantrekkelijke buurten.”

Doen wat nodig is

Voor de jaarlijkse gebiedsplannen is de inbreng van bewoners , ondernemers en partners essentieel. Bestuurders en ambtenaren zijn doorlopend in gesprek met bewoners(groepen), ondernemers, professionals en vrijwilligers, onder meer om te peilen wat er leeft in de buurt. Nieuw in 2017 was de Dag van het Gebied waarbij organisaties open huis hielden en bezoekers konden zien aan welke maatschappelijke projecten en initiatieven er in de buurt wordt gewerkt. Ook de Dialoog in Zuid , waar met bewoners is gesproken over zorg en welzijn, was ook een belangrijke informatiebron.

Om een breder beeld te krijgen zijn in Zuid in juni 2017 online enquêtes gehouden: één onder ondernemers en één onder internationals. Deze enquêtes en de bewonersenquête van 2016 hebben veel informatie opgeleverd die is gebruikt voor de gebiedsplannen van 2018. Zo is de gemeente beter in staat om te doen wat nodig is.

Goed idee!

Ook de uitvoering van de plannen wordt opgepakt in samenspraak en nauwe samenwerking met bewoners, ondernemers en lokale partners. Heeft u vragen over de gebiedsplannen of heeft u zelf misschien een goed idee voor een betere buurt, neem dan contact op met de gebiedsmakelaar in uw buurt.

Naar de buurtpagina's: