AMSTERDAM - Wat gebeurt er in 2018 voor jeugd, volwassenen en ouderen in Oost die ondersteuning kunnen gebruiken? In de zogenaamde uitvoeringsplannen sociale basisvoorzieningen leest u per buurt  aan wat voor soort welzijns- en zorgvoorzieningen stadsdeel Oost in 2018 geld besteedt.  Tussen 6 en 16 juni kunt u op deze pagina uw reactie geven op de plannen.

Amsterdam wil dat alle bewoners zichzelf zo lang mogelijk kunnen redden en zelfstandig kunnen blijven wonen in hun eigen buurt. Voor jeugd, volwassenen en ouderen die hierbij hulp kunnen gebruiken zijn er voorzieningen.

  • Zo zet stadsdeel Oost samen met zorg- en welzijnspartners in op vrijetijdsvoorzieningen voor jongeren en op het stimuleren van talentontwikkeling bij kinderen door sport en culturele activiteiten.
  • Volwassenen en ouderen met beperkingen krijgen ondersteuning door onder andere  beweegactiviteiten in de buurt, wijkmaaltijden, kooklessen of computer- en taalles.
  • Ook ondersteunt het stadsdeel initiatieven en activiteiten van bewoners die voor elkaar en anderen zorgen, zoals mantelzorgers, vrijwilligers en buurtbewoners.

De uitvoeringsplannen sociale basisvoorzieningen voor 2018 worden in juli 2017 definitief. Tussen 6 en 16 juni horen we graag wat u als bewoner van Oost van het plan voor uw gebied vindt. De uitvoeringsplannen verschillen per gebied, omdat elk gebied een andere bevolkingssamenstelling heeft.

Klik hier voor meer informatie