AMSTERDAM - Vandaag, woensdag 8 maart, ontving de heer Hein Blocks van burgemeester Van der Laan de Zilveren Medaille van de stad Amsterdam. De heer Blocks kreeg de gemeentelijke onderscheiding voor zijn belangeloze inzet voor de Amsterdamse gemeenschap.  

De heer Blocks heeft een groot deel van zijn carrière gewerkt bij ABN AMRO. Van 1997 tot aan zijn pensioen in 2007 is hij directeur van de Nederlandse Vereniging van Banken geweest. Vanuit die functie was hij betrokken bij de Maror-gelden; de terugbetalingen van de Nederlandse staat aan de joodse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.  In 2013 heeft de heer Blocks het rapport Girodienst der Gemeente Amsterdam, Niet opgevraagde Tegoeden/Tweede Wereldoorlog opgesteld. Daarmee heeft hij een kwestie kunnen rechtzetten, in eerder onderzoek werd geconcludeerd dat niet opgevraagde tegoeden niet konden worden geïdentificeerd. Hij heeft zich niet beperkt tot het onderzoek, maar is ook voorzitter geworden van de stichting Individuele Terugbetalingen Amsterdam (stichting ITA), die uitvoering heeft gegeven aan dit restitutieproces.

Tijdens zijn loopbaan  en ook daarna heeft de heer Blocks een groot aantal onbezoldigde nevenfuncties vervuld, waardonder vele in Amsterdam. Hij zat in het bestuur van BeterBuren Amsterdam (buurtbemiddeling), hij was penningmeester van het Prinses Beatrix Spierfonds en hij zat in het bestuur van het Nationaal Forum Invoering Euro. Ook was hij langdurig betrokken bij AFC Ajax. Van 1995 tot 2001 en van 2008 tot 2011 zat hij in de Ledenraad van Ajax. In de tussenliggende periode zat hij in het bestuur van Ajax.

Zilveren Medaille  De Zilveren Medaille wordt toegekend aan personen die zich buitengewoon verdienstelijk hebben gemaakt voor Amsterdam en de naam van Amsterdam op sociaal, cultureel, maatschappelijk of economisch gebied naar buiten toe hebben uitgedragen.