AMSTERDAM - De gemeente Amsterdam start een experiment door een zelfbouwkavel beschikbaar te stellen voor een wooncoöperatie. Een wooncoöperatie, niet te verwarren met woningcorporatie of woningbouwvereniging, laat haar leden de door hen bewoonde woningen zelfstandig beheren.

De zelfbouwkavel op het Centrumeiland van IJburg is de eerste, in een reeks van drie pilotlocaties, die exclusief voor wooncoöperaties beschikbaar is. Een fikse korting op de bouwgrond maakt het mogelijk dat de leden van wooncoöperaties zelf sociale of middeldure huurwoningen kunnen realiseren.

Wooncoöperatie

De wooncoöperatie is eigenaar van het onroerend goed en is erfpachter. De bewoners zijn bestuurders van de coöperatie. Zo kunnen mensen met een laag- of middeninkomen zelf de indeling van hun woning bepalen en beheren ze het gebouw.

Dat wooncoöperaties met zelfbouw aan de slag kunnen is uniek. Wethouder Laurens Ivens (Bouwen en Wonen): “De zelfbouwkavel voor een wooncoöperatie is een mooi alternatief voor het traditionele huren of kopen. Door als gemeente lagere grondopbrengsten te accepteren kunnen we hier sociale en middenhuurwoningen realiseren zonder dat dit ten koste gaat van het corporatiebezit. Het is een experiment om te zien of ontwikkeling van nieuwbouwwoningen door een wooncoöperatie haalbaar is. De professionaliteit van de initiatiefnemers en de financiering is cruciaal voor het slagen ervan.”

Informatiemarkt

Op de Informatiemarkt zelfbouwkavels Centrumeiland IJburg op zaterdag 8 juli biedt de gemeente Amsterdam naast de kavel voor een wooncoöperatie, ook kavels aan voor onder meer individuele zelfbouw.

Meer informatie