AMSTERDAM - Wat is de toekomst van Oudekerksplein 25, beter bekend als het 'huisje van Gerda'? Vanaf 25 maart gaan medewerkers van de Oude Kerk in gesprek met buurtbewoners en werkenden op de Wallen. Het doel: bijdragen aan de verbetering van de buurt. Directeur Jacqueline Grandjean: "Erfgoed kan een betekenisvol verschil maken in dit deel van de stad." Van 25 maart t/m 18 april 2019 is het huisje op maandag, woensdag en donderdag van 10.00 uur tot 17.00 uur geopend voor gesprekken met bewoners, werkenden en belanghebbenden van de Wallen. Welke herinneringen hebben mensen aan dit huisje? En hoe zou het huisje in de toekomst gebruikt kunnen worden?

Huisje van Gerda?
De woning aan de zuidzijde van de kerk, op Oudekerksplein 25, naast de museumingang, is ook bekend als 'het huisje van Gerda'. Gerda den Boggende (1927-2019) kon als secretaresse van het toenmalige bestuur van Stichting de Oude Kerk in 1982 de ondiepe, vier etages tellende woning huren. Ze zou er meer dan dertig jaar met plezier wonen, tot haar overlijden in januari 2019. Al die jaren was zij nauw betrokken bij de buurt en de Oude Kerk, waarbij ze zich onder meer ook bezighield met onderzoek naar de (meer dan 20.000) mensen die in de kerk begraven liggen.

Gedeelde waarden
Het vastgoed rondom de kerk is eigendom van Stichting de Oude Kerk die uit de verhuur een deel van het onderhoud van de kerk betaalt. Optimaal rendement was dus lange tijd geboden. Maar in een buurt die onder druk staat spelen ook andere belangen. Een beeldbepalend pand als dat van Gerda kan in de ontwikkeling van de buurt een belangrijke rol vervullen. Om die reden heeft de Oude Kerk er tot nu toe geen nieuwe bestemming aan toegekend. Als eerste stap in het beraad over een toekomstige gebruik worden nu eerst herinneringen, ideeën en toekomstdromen verzameld en besproken. Daarom staat het huis vier weken lang open voor bewoners en werkenden in de buurt en voor iedereen die een belang heeft in het Wallengebied.

Presentatie 25 juni 2019
Alle gesprekken worden gedocumenteerd en verzameld met als doel het formuleren van een aantal kernwaarden die breed worden gedeeld. Tijdens een bijeenkomst in de kerk op dinsdag 25 juni 2019 volgt de presentatie van deze kernwaarden in eerste versie waarna belanghebbenden de kans krijgen ze verder aan te scherpen. Opzet is dat de besluitvorming over de toekomst van het huisje plaatsvindt in het kader van deze buurtgebonden, gedeelde waarden.

Oude Kerk
Drie maal per jaar toont de Oude Kerk omvangrijke ideeën van kunstenaars, die zijn ontstaan in de gotische ruimte van de kerk. De site-specifieke werken komen in opdracht aan kunstenaars tot stand, en presenteren een samenspel tussen erfgoed en hedendaagse kunst. In een activerend publieksprogramma vind je als bezoeker verdieping (Come Closer), muziek (Silence), collectie (Meer Oude Kerk) en binnenkort ook ruimtelijke muziek die in opdracht tot stand komt (Playing the Cathedral). Door het samenbrengen van hedendaagse visies en erfgoed, worden in de Oude Kerk nieuwe pagina's toegevoegd aan onze (kunst)geschiedenis. Hedendaagse kunst is het erfgoed van morgen.

Oudekerk.nl