AMSTERDAM - Lage en middeninkomens hebben grote moeite om betaalbare woonruimte te vinden. Niet alleen in Amsterdam, maar in de hele Metropoolregio. Dat is de belangrijkste conclusie uit het onderzoek Wonen in de Metropoolregio Amsterdam 2017.

De Metropoolregio Amsterdam (MRA) beslaat een deel van de provincies Noord-Holland en Flevoland. 50.000 inwoners vulden een enquête in over hun woonsituatie, woonwensen en woonlasten. De resultaten laten zien wat de betekenis is van recente ontwikkelingen voor de hele regionale woningmarkt. Het bevestigt het beeld dat voor Amsterdam al langer bestaat.

Economie groeit en wordt internationaler

De economie in de Metropoolregio Amsterdam groeit sterker dan gemiddeld in Nederland. Zelfs sterker dan andere stedelijke regio’s in Europa. De werkgelegenheid neemt toe en is, meer dan voorheen, internationaal gericht. De druk op de woningmarkt neemt daardoor toe.

Trends

  • De stilstand op de woningmarkt als gevolg van de economische crisis is grotendeels voorbij, mensen verhuizen weer en de prijzen stijgen sterk.
  • De economische groei trekt niet alleen mensen uit Nederland naar de Metropoolregio Amsterdam, maar ook steeds meer uit het buitenland.
  • Het aandeel huishoudens met een hoog inkomen neemt toe. De mensen die naar Amsterdam trekken, zijn in toenemende mate hoogopgeleid, vooral die uit het buitenland.
  • De vraag naar woningen is groot. In elke regio van de Metropoolregio Amsterdam is een tekort aan woningen. Dat geldt zowel voor koop- als huurwoningen, in alle prijsklassen.
  • De delen van de Metropoolregio Amsterdam met een grote vraag en beperkt aanbod aan woningen, worden steeds minder toegankelijker voor huishoudens met een middeninkomen (tussen € 36.000 en € 72.000 bruto per jaar)
  • Er komen minder corporatiewoningen vrij voor verhuur, de wachtlijsten zijn lang.
  • Waren corporatiewoningen eerder voor een brede groep huishoudens toegankelijk, ze zijn nu steeds meer bestemd voor de laagste inkomens. Deze groep verhuist minder vaak.
  • In de vrije sector stijgen de huur- en koopprijzen snel. In Amsterdam bijvoorbeeld betaal je gemiddeld iets meer dan € 1000 huur.
  • Huishoudens met een hoger inkomen en/of een hoge opleiding die uit Amsterdam vertrekken, verhuizen vaak naar de omgeving van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal of naar de Gooi- en Vechtstreek.
  • Amsterdamse huishoudens met een inkomen tot € 72.000 bruto per jaar verhuizen relatief vaak naar Almere/Lelystad of Zaanstreek/Waterland.

Opdrachtgevers

Sinds 2017 werken de provincies Noord-Holland en Flevoland, 33 gemeenten en de Vervoerregio Amsterdam samen in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). De gemeente Amsterdam (OIS) voerde dit onderzoek uit in opdracht van de MRA en Platform Woningcorporaties Noordvleugel Randstad.