AMSTERDAM - Platform Transvaal nodigt alle bewoners van de Transvaalbuurt uit voor de buurtbrede bijeenkomst: Wonen in de Transvaal, waar gaan we naartoe? U bent welkom op maandag 27 maart van 19.30 tot 21.30 uur in de Kraaipan, Hofmeyrstraat 67.

Tijdens de avond staat de eigen ervaring van bewoners als gevolg van het landelijke en stedelijke woonbeleid centraal. Zowel positieve ervaringen als problemen, bezorgdheid en hoop voor de toekomst. Bewoners, woningcorporaties, ambtenaren, politici en bestuurders bespreken het woonbeleid en staan stil bij de gevolgen daarvan voor de bewoners van de Transvaalbuurt, nu en in de toekomst. Wat betekent het beleid bijvoorbeeld voor uw wooncarrière, of voor de bevolkingssamenstelling van uw buurt? Wat is de rol van woningcorporaties en wat kunnen bewoners zelf doen?

Woont u in de Transvaalbuurt en heeft u vragen of zorgen over wonen in de wijk? Kom dan luisteren en meepraten op deze avond. De avond wordt ingeleid met een prikkelende toekomstvisie. Onder leiding van Tarik Yousif wordt vervolgens het gesprek met de zaal gevoerd.

Platform Transvaal is het door bewoners georganiseerde openbare overleg en open netwerk over de Transvaalbuurt tussen bewoners, bewonersorganisaties, stadsdeel (zowel ambtelijk als bestuurlijk), wooncorporaties, maatschappelijke en culturele instanties en organisaties. Het platform komt maandelijks bij elkaar om actuele en lopende zaken in de buurt te bespreken en oplossingen te organiseren voor problemen op het gebied van ruimtelijke ordening, wonen, samenleven, jeugd, zorg en welzijn.

Wilt u in contact komen met het Platform Transvaal, stuur dan een mail naar: platformtransvaal@gmail.com