AMSTERDAM - De vernieuwing van het westelijk deel van het Leidseplein is zo’n 9 maanden eerder klaar dan gepland. Al aan het eind van dit jaar is daarom de eerste helft van de grootschalige werkzaamheden aan het Leidseplein afgerond. Oorspronkelijk werd verwacht, dat dit in de nazomer van 2018 zou zijn. Het gebied omvat het terrassenplein, de Leidsebrug, Marnixstraat, taxistandplaats en -opstelstrook, Stadhouderskade en Leidsebosje. In de volgende fase.  

Wethouder Pieter Litjens (Verkeer en Vervoer) bezocht de werkzaamheden op het Leidseplein en informeerde ondernemers en omwonenden: “Er wordt op het Leidseplein keihard gewerkt door bouwvakkers, wegwerkers en andere vaklui. Door hun inzet wordt het populairste plein van Nederland straks ook een van de mooiste pleinen van het land. Hier komen ontzettend veel bezoekers, er rijden trams af en aan en het is het drukste fiets- en voetgangersknooppunt van de stad. Daarom ben ik ontzettend blij dat we het plein 9 maanden eerder terug kunnen geven aan de Amsterdammers, toeristen en ondernemers.”

De eerdere oplevering is mogelijk doordat kansen zijn benut om werkzaamheden te combineren en waar mogelijk eerder uit te voeren, onder meer aan de tramrails, kabels en leidingen. Ook de renovatie van de Leidsebrug gaat sneller dan verwacht, en tegenvallers bij de risicovolle werkzaamheden bleven uit.

Werkzaamheden
Tot eind maart wordt natuursteen gelegd in het gebied op en rond het terrassenplein, voor de Stadsschouwburg en op het plein voor het American Hotel. In maart start de herinrichting van de Marnixstraat, die tot augustus duurt. Later dit jaar kan de Leidsebrug weer open voor fietsers en voetgangers. Dan zijn naar verwachting ook de taxistandplaats en -opstelstrook klaar, en heeft het Leidsebosje een nieuwe inrichting. Ook zijn dan de werkzaamheden op de Stadhouderskade gereed.

Omleidingen
De werkzaamheden zullen tot Koningsdag vooral in het westelijke deel van de Marnixstraat tot hinder en geluidsoverlast leiden. Tram 7 en 10 rijden in het weekend van 8/9 april niet door de Marnixstraat, en krijgen omleidingsroutes. Hierdoor kan het werk sneller worden uitgevoerd. In dat weekend wordt er 24/7 gewerkt. Fietsers en taxi’s krijgen tijdelijk andere routes. Autoverkeer ondervindt op de Leidsekade (maart en mei/juni) en op de Stadhouderskade (juni, juli) enige hinder.

Vervolg: Kleine-Gartmanplantsoen
In de jaren na 2017 vindt de herinrichting van het Kleine-Gartmanplantsoen en de bouw van de fietsparkeervoorziening bij de Melkweg plaats. Op dit moment wordt onderzocht of ook de bouw van de ondergrondse fietsenstalling (2.000 plekken) onder het plantsoen eerder kan starten. Bij afronding van de aanbesteding voor het Kleine-Gartmanplantsoen, die nog tot dit najaar loopt, is er meer duidelijkheid over de verdere planning.