AMSTERDAM - In 2012 heeft stadsdeel Oost besloten om betaald parkeren in te voeren in de openbare ruimte rondom sportparken. Vanaf mei 2017 gaat dit ook gelden voor Sportpark Drieburg. Het tarief wordt 10 cent per uur met een maximale parkeerduur van vier uur.

Voor de invoering van het betaald parkeren moet het stadsdeel aanpassingen doen aan de inrichting van de openbare ruimte in de Fizeaustraat en Drie Burgpad. Dit is nodig om duidelijk aan te geven waar wel en niet geparkeerd mag worden.

Wat betekent dit voor u?

De route van het bouwverkeer loopt via de Hugo de Vrieslaan, door de Fizeaustraat van en naar de bouwplaats. Tijdens de werkzaamheden verandert er niets voor de weggebruikers. Voor grotere bestelbussen, vrachtwagens en touringcars geldt dat niet altijd. Hierover worden aparte afspraken gemaakt met de sportverenigingen, tuinders en schooltuinen. Met borden wordt de route aangegeven. Nood- en hulpdiensten kunnen altijd langs het werk.

Parkeren tijdens de werkzaamheden

Om de werkzaamheden goed uit te voeren wordt een aantal parkeerplekken tijdelijk buiten gebruik gesteld. De ingangsdatum wordt met parkeerverboden tijdig aangegeven:

  • Op het Drie Burgpad wordt in verschillende fases gewerkt. Hierdoor is het aantal parkeerplaatsen dat buiten gebruik is zo klein mogelijk gehouden.
  • In de Fizeaustraat tussen het Von Liebigpad en de Kruislaan kan tijdens de werkzaamheden niet worden geparkeerd.
  • Op de Kruislaan is een aantal parkeerplaatsen buiten gebruik, omdat de aannemer hier zijn tijdelijk depot heeft.

Parkeervergunning

De parkeervergunning van bewoners is niet geldig in dit gebied en kan ook niet worden aangevraagd. De sport- en tuinverenigingen kunnen als organisatie vanaf 6 maart 2017 een parkeervergunning aanvragen. De richtlijnen hiervan zijn terug te vinden op www.amsterdam.nl/parkeren

Parkeerautomaten

Naar verwachting gaat het betaald parkeren vanaf mei 2017 in. De vier parkeerautomaten die bij het sportpark staan worden ook dan pas in gebruik genomen. U wordt hierover geïnformeerd.

Contact

Heeft u nog vragen of opmerkingen? Dan kunt u contact opnemen met projectondersteuner Marina Meinster via e-mail m.meinster@amsterdam.nl.

Heeft u vragen over de uitvoering van de werkzaamheden? Dan kunt u contact opnemen met directievoerder Luc van Beuzekom via telefoon 06 3066 2053