AMSTERDAM - Vanaf maandag 6 maart start het stadsdeel met het opnieuw voegen van de stenen op het Mercatorplein. Ook worden kleine paaltjes geplaatst rondom de fontein om te voorkomen dat er verkeer overheen rijdt. De werkzaamheden zijn afhankelijk van de weersomstandigheden. Hiervoor moet voldoende tijd worden uitgetrokken. De werkzaamheden duren daarom tot circa 4 mei 2017. Uiteraard streven wij ernaar de werkzaamheden eerder dan gepland af te ronden.

Stroken 
Het Mercatorplein wordt in vijf tot zes stroken verdeeld en er wordt per strook gewerkt. Het plein wordt dus steeds een klein gedeelte afgesloten. De werkzaamheden starten aan de kant van Café Zürich.

Bereikbaarheid 
Het verkeer ondervindt geen hinder van de werkzaamheden. De woningen, winkels en horeca op en rondom het plein blijven gewoon bereikbaar.