AMSTERDAM - Maandag 8 januari starten de werkzaamheden aan de overbeschoeiing. De hele buitenrand en 2 gedeeltes aan de binnenrand worden vernieuwd. De aannemer voert de werkzaamheden uit vanaf de oeverkant en op pontons vanaf het water. Er komt een klein depot met een keet en opslag voor hekken.

De werkzaamheden zijn medio februari afgerond.